POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Povinné předškolní vzdělávání v posledním ročníku MŠ se bude týkat dětí narozených od 1.9.2015 do 31.8.2016 a dětí s odkladem školní docházky, tj. dětí narozených od 1.9.2014 do 31.8.2015.


images/dokumenty/dokumenty-skoly/povinn-pedkoln-vzdlvn---pro-rodie.docx