POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Povinné předškolní vzdělávání v posledním ročníku MŠ se bude týkat dětí narozených od 1.9.2017 do 31.8.2018 a dětí s odkladem školní docházky, tj. dětí narozených od 1.9.2016 do 31.8.2017.

 

images/dokumenty/dokumenty-skoly/povinn-pedkoln-vzdlvn---pro-rodie.docx