TŘÍDNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

ČTYŘLÍSTEK JDE DO ŠKOLY

4. třída – Čtyřlístek

2021 – 2022

               

               Cíle:

               1/ Zaměřit se na gramaticky správný řečový projev obsahující všechny slovní druhy.

               2/ Zabezpečit dostatek tělesné aktivity, vést ke správnému držení těla. Zdokonalování pohybových dovedností, rozvoj obratnosti a postřehu.

               3/ Posílit sebevědomí dětí, vést je ke zdvořilému chování, podporovat jejich samostatnost a rozvíjet jejich osobnost, rozvoj prosociálního chování.

               4/ Rozvíjet poznávání a myšlenkové procesy.

                             5/ Rozvíjet vlastní iniciativu, nebojácnost, nesobeckost, ohleduplnost.

                             6) Příprava na školu ve všech oblastech.

                              

          1. KDE JSEM DOMA A KAM PATŘÍM

         Ve školce je nám veselo  prostředí nové třídy, nové značky, hračky, pomůcky, orientace v prostoru, noví kamarádi)

         Kde bydlím, moje rodina (adresa, členové rodiny, povolání)

 

          2. PROMĚNY NAŠÍ PLANETY

         Barevný podzim (na poli, na zahradě, počasí, draci, stěhovaví ptáci)

         Zimní hrátky  (sněhulák, hry a sporty v zimě, oblečení)

         Jaro už je tu (květiny, na zahrádce, na poli...)

         Letní radovánky (hry a sporty v létě)

         Vznik naší země, Dinosauři (Velký třesk, sluneční soustava)

 

          3.  CO SE Z LESA OZÝVÁ

         Barvy lesa na podzim (plody stromů, hry s přírodou)

         Šikovné ruce (vyrábíme z přírodnin)

         Lesní zvířata (v zimě, ptáci, jak se o ně staráme)

 

             4. KOUZELNÝ PROSINEC

         Mikulášská nadílka (Čert, Mikuláš a Anděl, adventní tvoření)

         Kouzelná přání (zvyky a tradice, dárky)

         Když zvoneček zazvoní (besídka, vánoční nadílka a Andělské zpívání)

 

 

  5. HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ

         Brzy půjdu k zápisu (příprava na školu, postava, opakování poznatků, časové pojmy, měsíce, dny v týdnu, části dne, první písmeno, práce se slovem, číselná řada, geometrické tvary, předložky, básničky, písničky,  znát své jméno a adresu...)

 

 6. S KAMARÁDY DO POHÁDKY

         Od pohádky klíček mám (rozdíl mezi veršem a prózou, pohádky s dětským hrdinou, dobro x zlo)

         Království pohádek (návštěva knihovny, moje oblíbená kniha)

         Karneval (masopustní rej v MŠ, přehlídka masek, výzdoba školky, třídy, disco, soutěže, odměny)

 

 7.  VAJÍČKO JAKO SYMBOL JARA

         Velikonoce (tradice a zvyky jarních svátků, výroba, výzdoba, malování kraslic)

         Sluneční hodiny (charakteristika jarního období, jak se dělí den, činnosti a předměty denní potřeby)

         Květiny na jaře (opakování poznatků o květinách, první jarní kytičky, probouzení přírody, rychlení semínek, písničky, tanečky, pohybové hry)

         Mláďata (domácí zvířata a jejich mláďata, poznávání)

         Na dvoře (užitek z domácích zvířat, jak a kde je chováme)

         Ptáci na jaře (návrat stěhovavých ptáků, noční ptáci, užiteční ptáci, ptáčci zpěváčci...)

         U vody a na louce (upevňování poznatků o životě drobných i větších živočichů, žijících u vody a na louce, nebezpečí, které nám může hrozit, užitek drobného hmyzu)

         Zoo (poznatky o exotických zvířatech)

         Svátky jara  - Čarodějnice (tradice a zvyky, výroba čarodějnic, čarodějný rej v MŠ)

                    – Maminčin svátek (výroba dárečků a přání pro maminky) 

  

           8.  CESTUJEME KOLEM SVĚTA

         Letem světem (od pramínku k moři, i jinde žijí lidé, děti celého světa, slavíme Den dětí)

         Dopravní prostředky  (jak a kde se pohybují, bezpečnost na silnicích, semafor, značky, dodržování pravidel)

         Naše město (orientace, poznávání náměstí, významných budov, kde bydlíme, vycházky a výlety do okolí)

         Naše republika + hlavní město (vlajka, hymna, Praha, významná místa, řeky, využití poznatků a zkušeností dětí)