TVP - ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK PRO ŠTĚSTÍ

·       PO PRÁZDNINÁCH

-         Seznámení se s novými kamarády

-         Seznámení s prostředím

-         Pravidla soužití ve třídě

 

·       PODZIMNÍ ŠTĚSTÍ

-         Na zahrádce (ovoce, zelenina)

-         V lese (plody, stromy, keře, zvířátka se chystají k zimnímu spánku)

-         Foukej, foukej větříčku (charakteristické rysy podzimu,draci, otisk listů, hrátky s barvami)

 

·       POHÁDKOVÉ VÁNOCE

-         Tradice a zvyky

-         Chystáme besídku

-         Vánoční zdobení

-         Tvoření dárečků z keramické hlíny

-         Zimní čtení (oblíbená kniha, pohádkové postavy, rozdíl poezie x próza, moudrost knih)

 

·       DVA MRAZÍCI

-         Charakteristické rysy zimy

-         Pokusy – sníh, mráz

-         Hry s barevnou skvrnou (zapouštění, rozfoukávání)

-         Zvířátka v zimě

 

·       ZIMNÍ HRÁTKY

-         Seznámení se zimními sporty

-         Zimní oblečení

-         Brzy budu školáček (příprava k zápisu)

 

·       ŠTĚSTÍ NÁM JEN KVETE

-         Jak se budí jaro? (charakteristické rysy jara, pozorování přírody)

-         Vstávej semínko (klíčení, pokusy, pozorování květin, stromů, keřů)

-         Barvy jara (opakování barev, velikonoce, poznávání a pozorování hmyzu)

-         Dědečkova zahrádka (jarní zelenina, první ovoce, mláďata, práce na zahradě)

 

·       „ČTYŘLÍSTEK“  NA CESTÁCH

-         Jedeme, letíme, plujeme (dopravní prostředky, značky, bezpečnost na ulici)

-         Buď opatrný (záchranný systém, bezpečné chování)

-         Hurá za zvířátky (ZOO, výlety po okolí)

-         Loučení se školáky (škola v přírodě, školní výlety)

PLÁNOVANÉ AKCE TŘÍDY:

-         Karneval

-         Čarodějnice

-         Den dětí

-         Akademie

-         Saunování

-         Plavání

-         Knihovna

-         Zahradní slavnosti

-         Vánoční besídka