TŘÍDNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM -  ČTYŘLÍSTEK

2023 – 2024


MEDVÍDKOVO PIRÁTSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ


1.            S MEDVÍDKEM ZA PRVNÍM DOBRODRUŽSTVÍM

 

·       MEDVÍDEK NA ČTYŘLÍSTKU

·        Těšíme se do školky – Poznáváme novou třídu, novou značku, tříd, poznáváme nové kamarády

 

·        Co už umím – Opakování a procvičování všeho, co jsme se už naučili v předešlých letech.

 

·        Medvídkova pirátská pravidla – Umět pozdravit, poprosit, poděkovat, neubližovat si, uklízet si hračky po sobě, jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.

 

·       MEDVÍDKOVA PLAVBA PODZIMEM

·        Poznávání chutí podzimu – Ochutnávka plodů podzimu, ovoce, zelenina…

 

·        Seznámení s ekosystémem – Procházka do lesa, parku, sběr přírodnin.

 

·        Podzimní kouzlení – Tvoření z přírodnin, nové výtvarné techniky, správný úchop tužky, celkový rozvoj motoriky dětí.

·       Zakleté počasí – Jak se mění příroda, přirozená zvídavost, objevování, chápat prostorové pojmy, rozmanitost počasí

 

2.            S MEDVÍDKEM ZA TANČÍCÍMI VLOČKAMI

 

·       PRVNÍ VLOČKA NA PIRÁTSKÉ LODI

·        Ukládáme zvířátka k zimnímu spánku – Seznámení dětí se zvířátky z lesa. Především takovými, kteří v zimě zalezou do svého hnízda, a tam odpočívají a spí až do jara.

 

·       Svatý Martin – Kdo je svatý Martin, co přináší

 

·        Medvídek v předvánočním čase – Mikuláš, Mikulášská nadílka, příprava besídky, vytváření předvánoční pohodové atmosféry, kresba postavy.

 

·        Tradice – Seznamování se zvyky a obyčeji, spojenými s Vánocemi (koledy, zdobení stromečku…).

 

·       SEVERNÍ VÍTR FOUKÁ DO PLACHET

·        Kouzlo Zimy – Charakteristika zimního období (led, sníh, hry spojené s objevováním, pokusy).

 

·        Medvídkovy zimní radosti – Rozvoj paměti a pozornosti, tvořivosti a fantazie, zimní sporty, zimní radovánky.

 

·        Cesta do země nezemě – Povědomí o životě daleko od nás, zvířata, lidé, péče o naše zdraví, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě, vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.

 

 

3.            Medvídek volá Jaro

 

·       Země na obzoru

·        Jarní vánek – Pozorujeme probouzející se jarní přírodu, mít povědomí o významu životního prostředí.

 

·        První květiny, rozkvetlé stromy – Poznávání květin a stromů v přírodě, procházka do parku, poznávání obrázků, stavbu těla květin a stromů.

 

·        Co se děje v travičce – Význam hmyzu v přírodě, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.

 

·        Zvířátka z farmy – Mláďata, druhy domácích zvířat a jejich užitek.

 

·       OSLAVUJEME S MÉĎOU

·        Velikonoce – Tradice a zvyky, svátky Jara.

 

·        Čarodějnice – Čarování a pokusy, kouzla, rozvoj fantazie a tvořivosti, čarodějnice ve školce.

 

·        Den matek – Poznáváme členy rodiny, vztahy v rodině, povolání, seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu.

 

 

4.            VZHŮRU NA PALUBU

 

·       SVĚT KOLEM NÁS

·        Dopravní prostředky –Rozvoj předmatematických dovedností. Bezpečnost, pravidla, druhy dopravních prostředků.

 

·        Vyplouváme – Prozkoumáváme svět, ostatní země a jejich tradice, jejich přírodu, kulturu.

 

·        Můj domov – Moje země, ČR, prohlížení map, jaké je hlavní město, aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů).

 

·        Naše planeta a ostatní planety ve vesmíru – Seznamujeme se s různorodostí naší planety, návštěva vesmíru, třídění odpadků, recyklace., co je pro naši planetu dobré.

 

·        Odplouváme na prázdniny – Kam pojedu na dovolenou. 


CELÝ TVP MAJÍ RODIČE K DISPOZICI V ŠATNĚ