seznam-prijatch-deti-od-zari-2021-ms-sikulka.docx


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Organizace a stanovení podmínek pro podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

 

 V souvislosti s protiepidemickými opatřeními je potřebné organizaci zápisů do MŠ přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

 

 

Zápis proběhne dle § 34 školského zákona, správního řádu a vyhlášky o předškolním vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

 

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a dětí s odkladem školní docházky, tj. dětí narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015.

 

 

 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ – co musíte udělat!!!!

 

 

·       vyplnit žádost o přijetí k předškolnímu vzdělání (vytisknete si na www.ms-sikulka; sekce ZÁPIS) – PREFERUJTE TUTO VARIANTU

 

 

         Osobní výdej přihlášek proběhne pouze 20.-22.4.2021 v době 9°° -11°°hod. u ředitelky MŠ.

 

 

 

·       doložit potvrzení o očkování od registrovaného praktického lékaře pro děti a dorost – je součástí žádosti o předškolní vzdělávání na webových stránkách - vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy

 

 

 

Očkování je povinné pro všechny děti, kromě dětí, které budou nastupovat do povinného posledního ročníku MŠ. Ty očkovány být nemusí.

 

 

 

·       kopie doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)pokud dítě bylo již vyšetřeno na žádost lékaře či zákonných zástupců

 

kopie rodného listu

 

 

PŘEVZETÍ ŽÁDOSTÍ !!!!!

 

 

 

Vyplněnou žádost a potvrzení o očkování, případně doporučení ze školských poradenských zařízení, doručí  zákonný zástupce

 

 

v době 2. - 16.5.2021 a to těmito způsoby:

 

 

·       prostřednictvím datové schránky MŠ

 

 

·       e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)

 

 

·       poštou na adresu MŠ (rozhodující je datum podání na poštu)

 

 

·       osobně vhodit do poštovní schránky umístěné na vstupní bráně MŠ a u vchodu pro zásobování od Kooperativy – V OBÁLCE

 

 

·       či výjimečně osobním podáním ředitelce MŠ 10.5.2021 - v době 9°°-14°° hod.

 

 

 

 

     REGISTARČNÍ ČÍSLA

 

 

·       Každé z podaných žádostí bude přiděleno registrační číslo, které obdrží i zákonný zástupce přihlašovaného dítěte prostřednictvím poskytnutého emailu.

 

 

·       Seznam přijatých dětí – jejich přidělené registrační číslo – bude zveřejněn na našich webových stránkách ( v sekci ZÁPIS - PŘIJETÍ) a v budově mateřské školy na nástěnce ve vstupní hale.

 

 

·       O převzetí ,,Rozhodnutí o přijetí“ do mateřské školy budete informováni na www stránkách školy či telefonicky do 30 dnů od zveřejnění seznamu přijatých dětí.

 

 

·       Pokud na seznamu nebude Vaše registrační číslo, žádost byla zamítnuta.

 

 

 

Při zápisu nerozhoduje pořadí příchozích žadatelů o umístění do MŠ. Prioritní jsou kritéria!!!!!

 

 

 

 

Přijímat děti mimo zápis, tj. v průběhu školního roku je možné pouze při uvolnění kapacity školy.

 

 

 

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně sil v této nelehké situaci.

 

 

 

Kontaktní údaje:

 

 

Datová schránka - q32kz7b

 

 

Email – ms.sikulka@gmail.com

 

 

Adresa: MŠ ŠIKULKA, Moskevská 2434, 470 01 Česká Lípa