ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2024

 

Stanovení podmínek pro podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

Zápis proběhne v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění ,

                                 dne   14.5.2024

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti narozené od 1.9.2018 do 31.8.2019 a dětí s odkladem školní docházky, tj. dětí narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018.

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ – co musíte udělat!!!!

•          Vyplnit žádost o přijetí k předškolnímu vzdělání (vytisknete si na www.ms-sikulka; sekce ZÁPIS ) – PREFERUJTE TUTO VARIANTU

•          Osobní výdej přihlášek proběhne  6.-10.5.2024 v době  10°° -15°°hod. u ředitelky MŠ nebo zástupkyně ředitelky.

•          doložit kopii doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) – pokud dítě bylo již vyšetřeno na žádost lékaře či zákonných zástupců

 

OČKOVÁNÍ

·       Je nutné doložit potvrzení o očkování od registrovaného  praktického lékaře pro děti a  dorost (netýká se děti s povinností předškolního vzdělávání)je součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání na webových stránkách

 

 

 

PŘEVZETÍ ŽÁDOSTÍ !!!!!


 Vyplněnou žádost o přijetí a potvrzení o očkování můžete předat těmito způsoby:

 osobním podáním  ředitelce MŠ dne  14.5.2024  v době 8°°- 11°° hod. a 12.30 – 15.30 hod.

         prostřednictvím datové schránky MŠ 

         e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( nelze jen poslat prostý email)

         poštou na adresu MŠ

         osobně vhodit do poštovní schránky umístěné na vstupní bráně MŠ  a u vchodu pro zásobování od Kooperativy – V ZALEPENÉ OBÁLCE

 


 REGISTARČNÍ ČÍSLA

·         Každé z podaných žádostí bude přiděleno registrační číslo, které obdrží i zákonný zástupce přihlašovaného dítěte na místě zápisu nebo  prostřednictvím poskytnutého emailu.

·         Seznam přijatých dětí – jejich přidělené registrační číslo – bude zveřejněn na našich webových stránkách ( v sekci ,,aktuálně“) a v budově mateřské školy na nástěnce ve vstupní hale.

·         O převzetí  ,,Rozhodnutí o přijetí“ do mateřské školy budete informováni na www stránkách školy či telefonicky. do 30 dnů od zveřejnění seznamu přijatých dětí.

·         Pokud na seznamu nebude Vaše registrační číslo, žádost byla zamítnuta.

  

 

!!!! Při zápisu nerozhoduje pořadí příchozích žadatelů o umístění do MŠ.  Prioritní jsou kritéria!!!!!

 

 

 

Děkujeme za pochopení .

 

 

 

Kontaktní údaje:

 

 

Datová schránka - q32kz7b

 

 

Email – ms.sikulka@gmail.com

 

 

 

Adresa: MŠ ŠIKULKA, Moskevská 2434, 470 01 Česká Lípa