TVP - SRDÍČKO

                                                                                                                                    DUHOVÁ KULIČKA

Třídní vzdělávací program 2023/24 1)IB: Hnědá, žlutá, červená-podzim už to znamená

• V červeném srdíčku-první seznámení se školkou, kamarády a učitelkami ve třídě,

překonání strachu z odloučení od rodičů

• Bylo nebylo jedno malé srdíčko-seznámení s prostředím a prostorami mateřské

školy, seznámení s dalším personálem a novým režimem (své místo u stolu, na

lehárně, v šatně) ..

• Padá hnědé listí -barevné dny v MŠ, podzimní zahrádka, jednoduché tvoření,

pozorování změn v přírodě, podzimní aktivity (stavění z šišek a přírodních materiálů)

..

• Barevný podzim-povídání o podzimu, krátké vycházky v okolí MŠ, nácvik

jednoduchých říkadel a písniček k tématu, poznávání plodů podzimu

2)IB: Třpytivá zima

• Červená, zlatá, zelená Vánoce to znamená-zvyky a tradice Vánoc, čert a

Mikuláš, jednoduché vánoční tvoření

• Sláva už je sníh jedem na saních-zimní sporty, bezpečnost, hrátky na sněhustavění

sněhuláka, hrubá motorika, poznání vlastností sněhu a ledu

• Duhová rukavička -jak se správně oblékáme, péče o zdraví, ukázka oblečení na

zimní sportování, trénink samostatného oblékání a sebeobsluhy

• Barevný karneval- příprava karnevalu, výroba masek, jednoduchá dramatická

činnost, lidové tradice, koordinace pohybu s hudbou

3)IB: Veselé jaro

• Všechno kvete-pozorujeme změny v přírodě, seznámení s jarními rostlinami,

posilujeme radost z objevování, sázíme semínka, roční období, učíme se dny v týdnu

• Žluté kuřátko-seznámení dětí se světem zvířat a mláďat, domácí zvířata, oblíbená

knížka- prohlubujeme vztah ke čtení a knihám, oslava dne Čarodějnic

• Velikonoční vajíčko-zvyky a tradice jarních svátků, jednoduché tvoření-jemná

motorika, básničky a písničky k tématu, jednoduché matematické představy, počítáme

do 3

• Naše rodina-práce dospělých, členové rodiny, posilování kamarádských vztahů,

námětové hry, Den Matek

4)IB: Hurá-zlaté léto!

• Červené jahůdky-červený den v MŠ, plody letní zahrádky, pohádka o Červené

Karkulce-poučení, tvořivé hry na písku

• Vláček barevňáček-dopravní prostředky, složky IZS, cestování, letní sporty, sportovní

olympiáda v MŠ, žlutý den v MŠ, barvy ..

• Těšíme se na prázdniny-školní výlet, povídání si o bezpečnosti v létě, oslava dne

dětí