TVP - SRDÍČKO

Třídní vzdělávací plán2020/2021

               třída Srdíčko

      Medvídkova dobrodružství v Srdíčku

IB:Méďa a podzimní srdíčkování

Medvídek poprvé ve školce

·       seznamování s prostředím MŠ, novými kamarády, s dospělými

·       překonávání odloučení od rodičů

·       učíme se znát své jméno, značku, svou postýlku, místo u stolečku, v šatně

·       ,,Medvídkova pravidla v Srdíčku”-učíme se podat ruku při přivítání, poprosit, poděkovat, neubližovat si, společně uklízet hračky

Barevný podzim v Srdíčku

·       podzimní hrátky(sběr listů, plodů, brouzdání v dešti, spadaném listí,…)

·       poznáváme barvy

·       rozšiřování slovní zásoby-lidové pohádky

·       dary podzimu-ovoce, zelenina, přírodniny

Méďa v lese

·       medvídkové v lese-poznáváme jehličnaté stromy, lesní zvířátka

·       poznáváme možnosti svého těla-co už zvládnu(hod šiškou, běh mezi ,,smrčky”,..)

·       sběr a hry s přírodninami

IB:Zimní čas pro medvídka

Vánoční zvonění

·       seznamování s tradicemi-Mikuláš, Vánoce

·       vytváření příjemné předvánoční atmosféry

·       podílet se na výzdobě, besídka pro rodiče

 

Zimní radovánky

·       hry se sněhem-stopy ve sněhu, koulování, klouzání, bobování

·       oblékání v zimě

·       zvířátka v zimě

·       Loučení se zimou

·       karneval ve školce

·       geometrické tvary kolem nás-shodnost, rozlišování

·       hry s barvou

IB:Jarní dovádění s medvídkem

Vítání jara

·       co se děje na zahradě, na louce

·       poznáváme mláďátka

·       svátky jara-Velikonoce, Čarodějnice, svátek matek

Méďa jede

·       poznáváme dopravní prostředky

·       semafor a barvy

·       jedeme na výlet

Medvědí rodinka

·     pohádky o medvědech

·     svátek maminek

·     já a rodina

 

IB:Letní hrátky s medvídkem

Koukej méďo ,co umím!

·       opakování barev, písniček a básniček, počítání prstíků

·       společné hry s kamarády

·       příprava na vystoupení-akademie

·       máme svátek-MDD

Hurá léto

·       příroda se mění

·       letní zábavné hry(využití zahrady)

·       s méďou na výlet