Třídní vzdělávací program třída Kytička

     školní rok 2021/2022

,,Medvídkova dobrodružství v Kytičce"

 

IB:Medvídkův barevný podzim

Medvídek v Kytičce

·    hurá do školky-rozkoukáváme se v novéídě,moje značka,místo u stolečku,noví kamarádi

·    méďa Šikulka-opakování a procvičování,co už známe ze Srdíčka

·    medvídkova pravidla v Kytičce - pozdravit, poprosit,poděkovat,neubližovat si, uklízet si hračky,...

·    medvídek tvoří-výzdoba třídy,šatny

 

Podzimní medvídkování

·      s medvídkem do lesa - jehličnaté x listnaté stromy, houby, lesní zvířátka

·      barevný podzim-poznáváme barvy,tvoření různými technikami

·      ochutnávka podzimu-podzimní plody,sběr přírodnin, brouzdání v dešti, ve spadaném listí, hrátky s bramborou

 

Medvídek a počasí

·    roční období-odlišnosti,Vivaldi

·      počasí na podzim - pozorování změn, předpověď počasí

·      s medvídkem na procházku-chůze v útva-ru, hod šiškou, překonávání překážek v te- rénu, běh mezi smrčky,..

 

IB:Zimní radovánky s medvídkem

 

Čas vánoc

·      čertí dovádění-příprava na Mikuláše,miku-lášská nadílka,kresba postavy

·      předvánoční čas-tvoření, příprava besídky, seznamování s tradicemi vánoc

·      Ježíšek je za dveřmi, nadílka, besídka,vánoční atmosféra

 

Medvídek v zimě

·      méďa sportuje-pohybové aktivity na sně- hu, ledu i ve tří

·      zima je tu - změny v přírodě (mráz,chume- lenice, tání)

·      sněhulákování - koule, kruh grafomotorika,geometrické tvary

·      přezimujícíptactvo - krmení, pozorování, podporování zájmu o svět kolem nás, kamarádství

 

Jedeme...

·      na karneval - karnevalové veselí, tvoření

·      v dopravních prostředcích - druhy dopra- vy,bezpečnost chodců

·      pozor semafor-pravidla v dopravě, kresba postavy

 

IB:Medvídkovo jarní dovádění

 

Přišlo jaro na zahrádku

·      rozkvetlá zahrádka - rostliny, stromy

·      co se děje v trávě - hmyz, svět kolem nás

·      svátek jara - Velikonoce

·      domácí zvířátka - mláďátka

 

Medvídek čaruje

·      kouzlíme - pěstování rostlinek ze semínek, různé druhy vv technik

·      čarodějnice - hry, letecký den na koštěti...

·      kolik-rozvíjení matematických představ

 

Medvědí rodina

·      kdo je to-vztahy, členové rodiny, komuni- kace, rozvoj slovní zásoby

·      jaký je-určování velikosti, vlastnosti, mate-riálu,..

·      naše tělo-zdravověda, kresba postavy

 

IB:Zábavné léto s medvídkem

 

Méďa objevuje svět

·      méďa na výletě

·      za Indiány - hry, oslava Dne dětí, kamarád- ství

·      léto u vody - poznávání nepoznaného, návštěva akvárií

 

Hurá prázdniny

·      co už umím a zvládnu - opakování pozna- ného a naučeného, akademie

·      kamarádské hry