Třídní vzdělávací program třída Kytička

     školní rok 2023/2024


Název projektu:

Všechny barvy kytiček


Motto: „...ani květiny nejsou jedna jako druhá, tak ani my nejsme

stejní...“


1. Kytička je naše třída

• Hola, školka nás volá – písnička Po prázdninách, seznámení s novým

prostředím třídy, s novými kamarády, poznávat nové hračky, pomůcky, předměty

denní potřeby, orientace v novém prostředí...

• Barevná kytička – hádanky -jak se jmenuješ ( znát své jméno a příjmení,

případně bydliště) rytmické hry, portrét – kamarád, připomenutí pravidel soužití v

MŠ – s pomocí dětí, básnička Barvičky


2. Duhový podzim

• Co nám říká kalendář – píseň – Poslouchej kapičky deště - charakteristika

ročního období, změny v přírodě, co znamená „sychravé počasí?“(vítr, déšť, bouřky,

mraky), poznat a pojmenovat části oděvů a obuvi, jak správně se obléknout ( ven i do

školky)

• Košík plný ovoce – rozeznávat některé druhy ovoce, i podle barvy, tvaru i chuti,

vytvořit si povědomí o předmatematických představách – Měla babka čtyři jabka..-

malé počítání, hudebně pohybová hra…

• Bramboriáda – rozeznávat některé druhy zeleniny – podle barvy, tvaru i chuti –

bramborový salát – co všechno tam patř, bramborová tiskátka, bramborové

soutěžení...

• Krtek zahradníkem – seznámení s písničkou Krtek (bylo ráno a byl čtvrtek...)

učit se rozlišit některé druhy ovoce a zeleniny, do které skupiny patří jednotlivé kusy,

práce na poli i na zahradě, zdraví, vitamíny, nářadí…

• Skřítek Jíroveček a jeho kamarádi – pozorování a experimentování v parku,

umět rozlišit některé stromy listnaté a jehličnaté, plody stromů - sbírání přírodnin –

využití ve výtvarných činnostech, modelování

• Lesní království – píseň Les (v lese je krásně…) - ekosystém lesa, chování v

lese, poznat některá lesní zvířata, zvuky lesa i mimo něj – sluchové vnímání,

vzpomínka na prázdniny, jaké plody jse v lese sbírali – Půjdem spolu na palouček -

písnička..

• Barvy podzimu - hrátky s barvou, jaký je podzim, rozvoj fantazie dětí, využití

přírodních materiálů, listy – frotáž, zapouštění barev, rozfoukávání skvrny tuše

• Dračí radovánky – píseň – Pyšný drak – hudebně pohybové vyjádření písničky,

výroba draka, dračí radovánky, změny počasí – vítr, déšť..


3. Kouzlo Vánoc

• Čert a Mikuláš – písnička Mikuláši, Mikuláši mikulášské tvoření, advent,

tradice, zvyky, třída plná čertíků – čertovské hry, soutěže a rejdění, Mikulášská

nadílka..

• Kouzelná přání - těšíme se na Ježíška, vánoční tvoření, zpívání koled a

vánočních písní, tradice, zvyky, zdobení stromečku, pečeme cukroví ( jaké suroviny

používáme)

• Stromeček s překvapením- odpoledne s rodiči, vánoční nadílka v MŠ


4. Zimní radovánky

• Paní Zima – písnička - charakteristika zimního období, počasí, ptáčci v zimě, jak

se o ně staráme – krmítko, semínka – trhání papíru, lepení (budka pro ptáčky)

• Zimní hrátky- zimní hry a sporty, oblékání, zdraví, pokusy s ledem a sněhem...,

zimní výtvarné hrátky

• Postavím si sněhuláka – kreslení s říkankou- Jedna koule veliká, druhá trochu

menší, třetí koule maličká, na sebe se věší..,písnička – Postavím si sněhuláka na

stráni...

• Kniha je můj kamarád – která je tvoje nejoblíbenější – přinést do školky,

prohlížení knih, obrázků, četba, jak s knihou zacházíme, kam ji ukládáme, ..

• Máme rádi pohádky - pohádky na přání, s dětským hrdinou, rozdíl mezi

veršovanou a prózou, muzikál pro děti – Zdeněk Svěrák, dramatizace pohádky,

malování postav z pohádek, příprava na karneval, masopust v MŠ – masky,

výzdoba…

• Kdo jsi, krásná masko? – karneval ve školce, veselé hrátky, hry a soutěže ..


5. Jarní probouzení s písničkou

• Každý něco dovede - profese dospělých, seznamování s pracovními dopravními

prostředky, náčiní, nářadí, kde pracují rodiče

• Jak a kde se pohybují – dopravní prostředky, seznamování s dopravními

značkami, barevný semafor …

• Tvary, cesty, labyrinty – poznávání základních tvarů, sestavování jednotlivých

útvarů, začátek a konec cesty, porovnávání cest a předmětů – pojmy – kratší x delší,

široký x úzký, vysoký x nízký, větší x menší než…

• Přišlo jaro - charakteristika období, počasí, jarní výzdoba, první jarní květiny –

jejich části, práce na zahrádce, rychlení semínek – pokusy, sluníčko...

• Zvířátka a jejich mláďátka - zvířata a jejich mláďata, jejich užitek, kde je

chováme a proč..

• Hody, hody doprovody – Velikonoční hodování – tradice a zvyky velikonoc,

proč je slavíme, pomlázka, vajíčko, beránek, zajíček, říkadla a koledy.., velikonoční

výrobky, dárečky. tvoření, zdobení kraslic..

• Malá čarodějnice – další jarní svátek „Čarodějnice“ - proměna dětí na

čarodějnice a kouzelníky – hry, tanec, soutěže..

• Moje rodina – kdo bydlí u nás doma – znát pojmy jako maminka, tatínek, babička,

dědeček, teta...učit se používat pojmy – ráno, poledne, večer – včera, dnes a zítra,

den a noc – jaké činnosti se pojí s jednotlivými částmi dne, předměty denní potřeby..

• Maminka má dneska svátek - překvapení pro maminky, dárečky, básničky,

písničky,, oslava svátku, kreslení maminek, jaká maminka je…


6. Duhový svět kolem nás

• Všechny děti na světě – Den dětí – hry, soutěže, zábava pro děti, poznávání dětí

i jiné pleti a národností – jak a kde žijí..

• Exotická zvířata – poznávání cizokrajných zvířat, kde je u nás můžeme vidět?

• Na louce a u rybníka - hmyz, drobní živočichové, nebezpečí – hadi, vosy, včelky,

vodní živočichové

• Letní hry a výlety – využití zahrady – hry na písku, na průlezkách, míčové hry,

výlety za poznáním…


CELÝ TVP JE RODIČŮM K DISPOZICI V ŠATNÁCH.