TVP - KYTIČKA

Třídní vzdělávací program

(4 – 5 let)

2020/2021

Třídní vzdělávací program 2020 – 2021

Třída Kytička

 

 

DUHOVÉ KRÁLOVSTVÍ

 

IB: Kytička – třída plná kamarádů

 

•        Do školky se těšíme, s radostí tam běžíme.

- seznámení s prostředím nové třídy, přivítaní se se starými i novými kamarády, učíme se znát jména dětí, učitelek i ostatních zaměstnanců, připomeneme si hygienická opatření proti coronaviru

 

•        Duhovém a Kytičkovém království

- motivační pohádka, seznámení s duhovými skřítky, jejich jmény a úkoly

 

•        Duhová pravidla

- se skřítkem „Srdíčkem“ si domluvíme společná pravidla soužití ve třídě

 

 

 

 

IB: DUHOVÝ PODZIM

(říjen, listopad)

 

•        Na vycházce se skřítkem a Kytičkou

- učíme se chodit ve dvojicích, všímáme si počasí a změn v přírodě, sbíráme přírodniny, učíme se správně oblékat ven  i do školky

•        Koulelo se, koulelo červené jablíčko

- poznáváme některé druhy ovoce, jeho význam, barvu i chuť, přiblížíme se práci na zahrádce, význam vitamínů pro naše zdraví, se skřítkem Písničkou se učíme písničku „Pod naším okýnkem“

•        Bramboriáda

- rozeznáváme některé druhy zeleniny podle barvy, tvaru i chuti, přiblížíme si práci na poli, význam a využití brambor, soutěže

•        Kouzelný les

- se skřítky Mráčkem a Kytičkou poznáváme ekosystém LES, učíme se poznávat některé listnaté a jehličnaté stromy podle tvaru listů a plodů, poznáváme lesní plody a zvířata, učíme se chovat v lese

•        Princezna a pyšný drak

- hudebně pohybové vyjádření písničky, soutěž o hezčí dračí ocas

 

 

IB: BÍLÁ ZIMA

(prosinec, leden, únor)

 

•        Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady s tebou straší

- mikulášská nadílka, zbavení se strachu z nadpřirozena, říkadla, básničky, písničky, rozlišení dynamiky hlasu (hluboký, vysoký, potichu, nahlas)

•        My jsme mladí muzikanti

- posloucháme vánoční hudbu, zpíváme koledy a písničky se zimní tématikou, se skřítkem Písničkou poznáváme některé hudební nástroje

•        Vánoce, Vánoce přicházejí

- vánoční zvyky a tradice, příprava vánoční besídky, vytvoření příjemné atmosféry ve třídě

•        Zima, zima, zimička

- charakteristika zimního období, jak se staráme o zvířátka v zimě, zimní sporty a oblečení

•        Knížky plné překvapení

- nejoblíbenější kamarádi z knížek, veršované pohádky, skřítek Písnička nás naučí hezky s knížkou

•        Hurá karneval

- seznamujeme se s tradicí masopustu, příprava masek, výzdoba třídy, tanec, soutěže

 

 

IB: ZELENÉ JARO

(březen, duben, květen)

•        Zasadíme semínko

- příroda na jaře, co potřebují rostlinky k životu, učíme se poznávat některé květiny a jejich části (kořen, listy, květ), přiblížíme si život na louce

•        Zvířátka jsou kamarádi

- poznáváme nejznámější domácí a hospodářská zvířátka a jejich mláďata, jejich typické znaky, způsob života, užitek, jak se o ně staráme

•        Hody, hody, doprovody

- velikonoční zvyky a tradice, barvení vajíček

•        Auto jede…

- poznáváme dopravní prostředky ve městě i okolí, dopravní značky, jak správně reagovat na barevné signály na semaforech

•        Čarodějná škola

- hry, tanec, soutěže, vysvědčení pro malé čaroděje

•        Maminka má dneska svátek

- překvapení pro maminku, básničky, písničky

•        Moje rodina

- znát význam rodiny, kdo do ní patří, seznámit děti s některými druhy práce dospělých

 

 

IB: ŽLUTÉ LÉTO

(červen, červenec, srpen)

•        Slavíme spolu

- všechny děti světa mají svátek, oslava, hry, soutěže

•        Kdo bydlí v Zoo?

- seznámení s některými exotickými zvířaty, výlet

•        Těšíme se na prázdniny

- charakteristické znaky léta, život v moři, kam pojedeme na dovolenou