TVP - SLUNÍČKO 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2020/21

Třída „Sluníčko“

  

 

Cestujeme se sluníčkem

1. Sluníčko a kamarádi

·        Pavučina přátelství  – seznámení s prostředím třídy, orientace v novém prostředí, nastavení pravidel, seznámení s novými kamarády, kresba kamaráda, poznávání nových hraček, pomůcek, upevňování znalosti svého jména, bydliště

·        Zdravé tělo, zdravý duch – zásady hygieny, význam slova zdraví, vést k uvědomění si vlastního těla, význam zdravého životního stylu

 

2. Sluníčko v barvách podzimu

·        Dešťové kapičky – charakteristika podzimu, sychravé počasí, vysvětlení podstaty a vzniku přírodních jevů, bouřek, krup

·        Podzimní zahrádka –  Kuřátko v obilí, poznat a pojmenovat různé druhy ovoce a zeleniny, smyslové hádanky, chuťové, co roste na zahradě, na poli

·        Bramboriáda – soutěže, práce ve skupinách, výtvarné činnosti s bramborem

·        Barevný podzim – Prohlubovat poznatky o ekosystému ,,les“ , poznat a pojmenovat některé listnaté a jehličnaté stromy, jejich plody, houby , opakování barev, práce s přírodním materiálem – výtvarné a pracovní činnosti

·        Zvířátka na podzim – odlet ptáků do teplých krajin, poznat a pojmenovat známá i méně známá lesní zvířátka – jak se připravují na zimu, kdo se o ně stará, umět zachytit zvířecí postavu

 

3. Adventní kalendář

·        Čerti v pekle – výroba adventního kalendáře, mikulášské tvoření, kdo je to Mikuláš, seznámení s adventními zvyky a tradicemi, čertovské hry a Mikulášská nadílka

·        Těšíme se na Ježíška – seznamování se surovinami na přípravu vánočního cukroví, pokrmů, výroba dárečků, zpívání koled, zdobení stromečku, výzdoba třídy

·        Vánoční nadílka – odpoledne s rodiči, vystoupení dětí s krátkým programem, umět vyslovit svá přání

·        Tři králové – konec adventního období - rozloučení s vánocemi, úklid třídy, stromečku, povídání, kdo byli Tři králové, co přinesli

 

4. Sluníčko a paní Zima

·        Sluníčko a sněhulák – charakteristika zimního období, počasí, pokusy – tání ledu a sněhu, ptáčci v zimě – krmítko, zimní tvoření, slovesa, přídavná jména, podstatná jména

·        Sporty v zimě – charakteristika zimních sportů, nebezpečí vyplývající ze zimních sportů a pohyb v zimní přírodě, oblečení, zdraví, seznamovat s pojmy příslovečného určení místa (vpředu, vzadu, nahoře, dole…)

·        Týden plný pohádek – seznamování s dětským hrdinou v pohádkách, moje oblíbená kniha, kniha náš kamarád, jak s ní zacházíme, próza x poezie, popis obrázků, vést děti k poslechu pohádek

·        Karneval ve školce – tradice, zvyky – masopust, masky, tvoření, karnevalové veselí – soutěže, tanec

·        Co děláme celý den, celý rok – upevňovat časové představy spojené s typickými činnostmi, vést děti ke správnému chápání a používání pojmů – ráno, poledne, večer, dnes, zítra, včera, rozlišovat den a noc, předměty denní potřeby

·        Kdo co dělá – profese a povolání dospělých – předměty spojené s jejich prací, stroje, auta

 

5. Sluníčko se probouzí

·        Jedeme, plujeme, letíme – seznámení s dopravními prostředky, dopravní situace, značky, semafor, bezpečnost, zvuky

·        Jarní probuzení – charakteristika jarního období, počasí, jarní výzdoba, první jarní květiny, pokusy - rychlení semínek

·        Velikonoční hodování – velikonoční tradice a zvyky, co je to pomlázka, vajíčko, beránek, zajíček, říkadla, koledy, kraslice, výtvarné hrátky

·        Když se rodí mláďata – domácí zvířata a jejich mláďata,  užitek, kde je chováme, zachytit zvířecí postavu

·        Volně žijící zvířata – život kolem rybníka, na louce, hmyz, v lese

·        Malá čarodějnice – seznamování se zvyky, kniha Malá čarodějnice, týden plný čar a kouzel, soutěže

 

6. Sluníčko a moje rodina

·        Moje maminka – oslava svátku dne matek – básničky, písničky, výroba dárečků, přáníček, jak se maminka jmenuje

·        Já a moje rodina – poznat členy rodiny, jak se jmenují, kdo bydlí u nás doma, příbuzenské vztahy, popis jednotlivých osob, přídavná jména, kresba postavy

·        Den dětí  - oslava dne dětí, soutěže, hry, všechny děti světa - kde všude žijí

 

7. Kde bydlí sluníčko

·        Moje město – poznávání okolí bydliště, kde žijeme, poznávání důležitých budov, Česká republika, jsme její součástí

·        Naše planeta -poznatky o planetě Zemi, vesmíru a planetách, povědomí o existenci jiných zemí, národů a jejich kultuře

Hurá na prázdniny – exotická zvířata – ZOO, výlety, cestování, opakování