TVP - SLUNÍČKO 

                                                                                           Třídní vzdělávací plán 2021/2022

                                                                     Sluníčko a kamarádi


IB: Sluníčko a kamarádi

U nás ve školce
- seznámení s prostředím nové třídy, přivítání se s kamarády po prázdninách, opakujeme si jména
dětí, učitelek a ostatních zaměstnanců


Sluníčková pravidla
- společně si domluvíme pravidla soužití ve třídě a připomeneme si hygienická opatření proti
coronaviru

Moje rodina
- význam rodiny, kdo do ní patří

Tady jsem doma
- město, bydliště, stát

IB: Podzimní sluníčko

Ovoce a zelenina ze zahrádky
- poznáváme některé druhy zeleniny a ovoce, jeho význam, barvu i chuť, přiblížíme si práci na
zahrádce


Podzim na poli
- seznámení s prací na poli a polními plodinami, význam a využití brambor, BRAMBORIÁDA

Podzim v lese
- učíme se poznávat některé listnaté a jehličnaté stromy podle tvaru listů a plodů, život lesních
zvířat, lesní plody

Co přinesl vítr
- změny počasí, učíme se správně oblékat, všímáme si změn v přírodě, hry s přírodninami


Moje tělo
- části těla, jeho funkce, jak pečujeme o zdraví, klub Zdravíčko

 

IB: Sluníčko v zimě

Přišel k nám čert s Mikulášem
- mikulášská nadílka, zbavení se strachu z nadpřirozena, říkadla, básničky, písničky

Vánoční těšení
- vánoční zvyky a tradice, příprava vánoční besídky a dárečků

Zima jako z pohádky
- charakteristika zimního období, zimní oblečení, péče o zvířátka a ptáčky v zimě


Zimní radovánky
- hrátky se sněhem, zimní sporty

Výlet do pohádky
-dramatizace, kostýmy, učíme se rozlišovat dynamiku hlasu

Maškarní rej
- seznámení s tradicí masopustu, výzdoba třídy, masky, tanec, soutěže

 

IB: Jarní sluníčko
Jaro se nám probudilo
- příroda na jaře, co potřebují rostlinky k životu, učíme se poznávat některé květiny a jejich části
( kořen, listy, květ, léčivé schopnosti)

Copak se to narodilo
- poznáváme nejznámější domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata, způsob života, potrava,
užitek

Moje oblíbená hračka
- tvary, barvy,různé  materiály

Kamarádi z knížek
-nejoblíbenější knížky, pohádkové postavy, boj dobra a zla, jak správně zacházet s knížkou

Duben – měsíc bezpečnosti
- poznáváme dopravní prostředky a dopravní značky, učíme se základní pravidla silničního
provozu, jak správně přecházet vozovku

Slavíme spolu
- svátek čarodějnic
- Den matek
- Den dětí

IB: Letní sluníčko

Rozkvetlá louka
- hmyz a zvířátka na louce, prevence a ošetření po bodnutí hmyzem


Voda
- rybník, řeka, moře, některé druhy ryb, vodních živočichů a ptactva, vodní hrátky

Co už vím o světě
- světadíly a život na nich, exotická zvířata
- vesmír

Těšíme se na prázdniny
- kam pojedeme, prevence úrazů a nebezpečí, které nám hrozí

Překvapení na závěr
- akademie
- výlet
- rozloučení se Sluníčkem