TVP - SLUNÍČKO 

                                                                                           Třídní vzdělávací plán 2023/2024


DĚTI SLUNCE aneb náš indiánský rok Třídní vzdělávací programIB: Můj indiánský kmen

Nové území našeho kmene - seznámení s prostředím nové třídy, přivítání se s kamarády po prázdninách, opakujeme si jména dětí, učitelek a ostatních zaměstnanců - získání nového indiánského jména, seznámení dětí s životem a kulturou indiánů - výroba indiánské čelenky

Kmenová pravidla Dětí Slunce - společně si domluvíme pravidla soužití ve třídě - jak se stát dobrým indiánem – přátelství, pomoc druhým

Moje rodina - význam rodiny, kdo do ní patří

Kde stojí moje týpí? - město, bydliště, státIB: Indiánský podzim

Období sklizně - poznáváme některé druhy zeleniny a ovoce, jeho význam, barvu i chuť, přiblížíme si práci na zahrádce

Oslava hojnosti - seznámení s prací na poli a polními plodinami, význam a využití brambor, výroba náhrdelníku z brambor, ozdobení indiánského oděvu bramborovými tiskátky,tvořivost a nápaditost

Po lesních stezkách - učíme se poznávat některé listnaté a jehličnaté stromy podle tvaru listů a plodů, život lesních zvířat, lesní plody - pozorování, naslouchání,trpělivost

Co šeptá vítr - změny počasí, učíme se správně oblékat, všímáme si změn v přírodě, hry s přírodninami - dobrodružství indiána jménem Malý Strom

Jsem zdatný indián -moje tělo a jeho části, jeho funkce a jak o něj pečujeme, klub Zdravíčko, zdatnost, dovednost, odvahaIB: Indiánská zima

Zkouška odvahy - mikulášská nadílka, zbavení se strachu z nadpřirozena, říkadla, básničky, písničky - naslouchání, poslušnost

Čas dárků a radosti - vánoční zvyky a tradice, příprava vánoční besídky a dárečků

Zima jako z pohádky - charakteristika zimního období, zimní oblečení, péče o zvířátka a ptáčky v zimě

Zimní radovánky - hrátky se sněhem, zimní sporty

Indiánské pohádky a příběhy -dramatizace, kostýmy, učíme se rozlišovat dynamiku hlasu

Maškarní rej - seznámení s tradicí masopustu, výzdoba třídy, masky, tanec, soutěže
IB: Indiánské jaro

Jarní slunovrat - příroda na jaře, co potřebují rostlinky k životu, učíme se poznávat některé květiny a jejich části ( kořen, listy, květ, léčivé schopnosti) Oslava nového života - poznáváme nejznámější domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata, způsob života, potrava, užitek

Moje oblíbená hračka - tvary, barvy,různé materiály - výroba indiánského amuletu

Moudrost knih -nejoblíbenější knížky, pohádkové postavy, boj dobra a zla, jak správně zacházet s knížkou

Na železném oři - poznáváme dopravní prostředky a dopravní značky, učíme se základní pravidla silničního provozu, jak správně přecházet vozovku Slavíme spolu - Velikonoce - svátek čarodějnic - Den matek - Den dětíIB: Indiánské léto

Tajemství louky - hmyz a zvířátka na louce, prevence a ošetření po bodnutí hmyzem - pozorování a trpělivost

Voda - rybník, řeka, moře, některé druhy ryb, vodních živočichů a ptactva, vodní hrátky

Co už vím o světě - světadíly a život na nich, exotická zvířata - vesmír

Těšíme se na prázdniny - kam pojedeme, prevence úrazů a nebezpečí, které nám hrozí

Překvapení na závěr - akademie - výlet do indiánské vesnice Růžová u Děčína - rozloučení s kmenem Dětí Slunce