KONTAKT

MŠ Šikulka ,Česká Lípa, příspěvková organizace 

Moskevská 2434 

470 01 Česká Lípa

IČ: 71173838

TELEFONNÍ KONTAKTY

Telefon na/do Telefonní číslo
1) Třída SRDÍČKO 487 883 081
2) Třída KYTIČKA 487 883 082  
3) Třída SLUNÍČKO 487 883 083
4) Třída ČTYŘLÍSTEK 487 883 084
Ředitelka 487 883 085
Ředitelka (mobil) 731 449 132
Školní kuchyně 487 883 086
Účetní, vedoucí školní jídelny 487 883 087

Pro komunikaci s ředitelkou školy používejte prosím tuto e-mailovou adresu: ms.sikulka@gmail.com

Mateřská škola Šikulka Česká Lípa, příspěvková organizace, tel. 487 883 085; dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje např. k vedení dokumentace školy. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS q32kz7b, emailem na adrese ms.sikulka@gmail.com nebo poštou na adrese Mateřská škola Šikulka, Moskevská 2434, 470 01 Česká Lípa.

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Jana Nastoupilová; poverenec@novoborsko.cz; tel. +420 777 293 246

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.