Zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání na rok 2021/2022 budou probíhat začátkem měsíce května.

Do MŠ mohou být zapsány dětí od 3 do 6 let, které nastoupí v září 2021 .

Děti budou přijímány na základě kritérií (viz sekce ZÁPIS).

Přesné datum a organizace zápisu vude včas zveřejněn ( v sekci ZÁPIS) a bude záviset na aktuální situaci v souvislosti s covid-19.