ŠIKULKOVSKÁ ABECEDA

A – akademie + šerpování předškoláků

B – besídky pro rodiče, bezpečnost dětí

C – cvičení pro radost i kondici

D – Dny otevřených dveří

E – estetické prostředí mateřské školy

F- fotografování – zachycení života dětí v průběhu školního roku, hra na flétnu

G - grafomotorika – práce s pracovními listy

H - hra, nejdůležitější činnost dětí;

CH – chování-dodržujeme pravidla soužití na třídě , respektujeme se

Iindividuální přístup k dětem, informovanost rodičů

J – jídelníček – pestrá a vyvážená strava, dostatek ovoce a zeleniny

Kkamarádi, kultura, karneval, knihovna, keramika

Llogopedická prevence, spolupráce s klinickým logopedem

M – moderní mateřská škola

N – němčina :česko-německá spolupráce,seznamování s cizím jazykem zábavnou hrou

O – oslavy , narozeniny

P – plavecký výcvik, pitný režim

R – respektování osobnosti dítěte, rozvíjení zájmů dětí

S – sauna v zimních měsících;  spolupráce s rodinou, ZŠ, městem, ostatními školkami

Šškola v přírodě; ŠIKULKA – pěvecký sboreček

T – třídy podle věku dětí;tvořivost, tradice; tělocvična

Uúsměv = nestojí nic a dává mnoho

V – výlety – polodenní, celodenní, poznávací; výtvarné soutěže

W – www stránky – ms.sikulka.cz

Z – zahrada – přirozené prostředí pro pohyb dětí

Ž – život v naší školce = ať zůstane hezkou vzpomínkou na prožitá léta v Šikulce