DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Dle novely školského zákona č. 349/2020 Sb.

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.
(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

Nabídku vzdělávací podpory na těchto stránkách budeme aktualizovat.
Pokud budete chtít pracovat i s mladšími dětmi, nabídka zde bude i pro Vás. Stejně tak se materiály týkají dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Souběžně budete mít i další odkazy na našem facebooku.

Pokud budete cokoli potřebovat ohledně vzdělávací podpory, obraťte se na třídní učitelky na tyto emaily:

třída ČTYŘLÍSTEK - ms.sikulka-ctyrlistek@seznam.cz

třída SLUNÍČKO - ms.sikulka-slunicka@seznam.cz

Na tyto emaily můžete posílat vypracované úkoly, fotografie  dětí při činnostech - v přiměřeném počtu. Ostatní materiály = NUTNÉ k evidenci účasti dětí na vzdělávání - předáte učitelkám na konci měsíce března (osobně do MŠ, do schránky MŠ) - dle aktuální situace.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte na povinném předškolním vzdělávání (v případě nemoci dítěte, nákaza COVID, karanténa, jiné)... evidence i v době distančního vzdělávání !!!!!

  K tomu použijte email MŠ - ms.sikulka@gmail.com či kontaktní formulář na spodním okraji těchto webových stránek.

 

 

Prosíme rodiče o spolupráci, kdy budou dětem zakládat pracovní listy, výkresy, fotografie aj. a posléze je předají ve školce učitelkám (zpětná vazba) – ALESPOŇ 1x ZA MĚSÍC ČI V DOBĚ, KTERÁ NÁM TO DOVOLÍ

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DNEM 12.4.2021 ZRUŠENO .

VZDĚLÁVACÍ PODPORA

Téma: APRÍLOVÉ POČASÍ

Pohybové aktivity - procházka lesem + překážková dráha (chůze po kládě, přelézání, podlézání, skoky, běh)

                            - chůze, běh v terénu, hod šiškou do dálky i na cíl

                             - všímat si změn v přírodě (jaro x zima)

                             - hledáme  jarních květin, kvetoucí stromy, keře, Co je pupen???,

                             - Kde nám venku nehrozí nebezpečí, kde si hrát nesmíme a proč??

Upovňování pojmů - RÁNO, DOPOLEDNE, POLEDNE, ODPOLEDNE, VEČER

  • s knížkou, s obrázky
  • vlastní zkušenost spojená s činnostmi vztahujícími se k časovým pojmům + pracovní listy
  • vyprávění - co děláme ráno, v poledne, večer, ......
  • třídění předmětů denní potřeby k časovým pojmům (kartáček na zuby = ráno, večer; knížka = polední, večerní čtení; příbob = poledne;.....)

Počítáme a střídíme - stavebnice dle tvarů, velikosti a barvy, pastelky, příbory

Kreslení - na námět Pekla vdolky; Prší, prší (pastelky, vodovky)

Předměty denní potřeby - pozávej po hmatu, se zavázanýma očima.

Seznámit se s názvy měsíců - pohádka O 12měsíčkách