DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Dle novely školského zákona č. 349/2020 Sb.
(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.
(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem
 

Nabídku vzdělávání na těchto stránkách budeme v současné době poskytovat pro děti, které jsou dlouhodobě nemocné a nemohou navštěvovat MŠ.


Nabídka bude i pro mladší dětí, aby si vybral každý. Budeme se snažit dodržovat témata a průběžně aktualizovat a doplňovat nabídku činností.

Souběžně budete mít i další odkazy na našem facebooku.

Prosíme rodiče o spolupráci, kdy budou dětem zakládat pracovní listy, výkresy, fotografie aj. a posléze je předají ve školce učitelkám (zpětná vazba) – ALESPOŇ 1x ZA MĚSÍC ČI V DOBĚ, KTERÁ NÁM TO DOVOLÍ

JARO (BŘEZEN )

 Jak se budí jaro? - charakteristické rysy jara, pozorování přírody

Vstávej semínko (klíčení, pokusy, pozorování květin, stromů, keřů) - práce s hlínou, mikroskopem

 • poznat a pojmenovat základní i méně známá domácí  zvířata a jejich mláďata

 • poznat a pojmenovat kruh, trojúhelník, čtverec a obdélník

 • složitější labyrinty

 • protiklady (studený-horký; vysoký-nízký;suchý-mokrý)

 •  zařazovat  nadřazené pojmů (př. čepice, kalhoty, svetr = OBLEČENÍ)

 • - orientovat se v prostoru i v rovině - před, nad, pod, vedle, za

 • chápat elementární časové pojmy, znát základní znaky ročního období = JARO

 • chápat základní matematické pojmy - číselná řada 1-8, poznat číslice, tvoření dvojic

 • prohlubování tvořivosti a fantazie

 • zdokonalovat správný úchop tužky, uvolnění ruky v zápěstí, posouvání ruky po desce stolu

 • četba pohádek: V. Čtvrtek - Křemílek a Vochomůrka - Jak zasadili semínko

 • E.Petiška - Pohádkový dědeček - Jak se kluci neuměli spočítat