Mateřská škola ŠIKULKA

„V jednom městečku nedaleko náměstíčka stojí domeček, ale není to obyčejný domeček … je to domeček, kam chodí malé Šikulky a malí Šikuláčci. Chodí si tam hrát s kamarády, dovádějí na zahradě, baští samé dobrůtky, odpočívají v malých postýlkách.

Všichni jsou přátelé, mají tam hezky teplíčko   a štěstí tam jen kvete   . O všechna šikulátka se starají hodné paní učitelky a učí je novým věcem, vymýšlejí pro ně zábavu, cestují s nimi po okolí, zpívají spolu, cvičí a tancují ….

V domečku je i jeskyně, kde je veliké teplo (sauna) a šikulátka ji navštěvují, aby se zbavila nemocí a bacilů.

Je tam zkrátka moc fajn!!!…“

Chcete se tam také podívat? Chcete být malou Šikulkou či Šikuláčkem? Prohlédněte si celé naše stránky a vše se dozvíte….

PLÁNOVANÉ AKCE:

duben 2021
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MŠ je z nařízení vlády od 12.4.2021 otevřena pouze pro děti s povinností předškolního vzdělávání, tj.děti, které mají nastoupit po prázdninách do ZŠ a složky IZS.

Organizace:

- děti budou rozděleny do 2 skupin, nejvýše do počtu 15 dětí - v provozu bude třída Sluníčko a Čtyřlístek

- nemají povinnost nosit roušky

- nedávejte dětem do MŠ hračky

- komunikujte s učitelkami o problémech

 

Testování:           POZOR ZMĚNA !!!!!!

1/ Test si děti BUDOU  provádět samostatně, případně vy jako zákonní zástupci = bližší informace dostanou rodiče emailem.

2/ Pokud nebudete chtít dávat do MŠ své dítě z důvodu neúčasti na testování, jeho neúčast na vzdělávání bude omluvena. 
V tomto případě Vám bude poskytnuta studijní podpora formou emailu. Zpětná vazba bude stejná jako v procesu distančního vzdělávání.

3/ Testování bude prováděno vždy v PONDĚLÍ a ve ČTVRTEK od 6.30 – 8°°hod. = prosím o dodržení času, po 8hod. nebudete vpuštěni do MŠ.

4/ Počítejte s časovou prodlevou, než bude test vyhodnocen.

 

5/ Děti s negativním výsledkem budou odvedeny personálem MŠ do třídy – vy odcházíte stejným vchodem.

Pokud bude dítě pozitivní – odvádíte si jej domů.

6/ Vstup do MŠ bude umožněn POUZE dítěti a 1 členu rodiny.

 

 

Osobní přítomnost dětí v MŠ pouze tehdy, pokud:

 

 

a/ nemá příznaky onemocnění COVID-19

 

b/ osoba doloží (doklad od praktického lékaře), že prodělala COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní

c/ Od 12. dubna 2021 tak bude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v MŠ dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nepedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.
  Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Pokud budete mít dotazy k organizaci či jiné, ozvěte se na emaily, 

případně telefonicky - 731 449 132.


Žádost o ošetřovné  -  https://www.cssz.cz/web/cz 

Potvrzení od MŠ nepotřebujete.

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE DNEM 12.4.2021 ZRUŠENO.

 

PRAVIDLA A PODMÍNKY PŘI VSTUPU DO MŠ

  • ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazuje pohyb a pobyt ve všech prostorách MŠ bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, 
  • Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaků onemocnění (kašel, rýma, teplota) na základě ranního filtru ( kontrola známek akutního onemocnění) – DÍTĚ S TĚMITO PŘÍZNAKY NELZE PŘIJMOUT DO KOLEKTIVU !!!!!
  • JE ZÁKAZ shromažďování osob před školou.
    • Doprovázející osoby se zdržují v MŠ pouze PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU (přezutí, převlečení).
  • Při vstupu do budovy MŠ jsou všichni povinni použít dezinfekci na ruce.
  • V celé MŠ bude zvýšen dohled na osobní hygienu dětí i personálu.
  • Ředitelka MŠ si vyhrazuje právo kdykoliv organizaci pobytu dětí v MŠ změnit dle aktuálního stavu a podmínek.

Bc. Šárka Malá, ředitelka MŠ

 

NOVÉ - v sekci ZÁPIS - ORGANIZACE ZÁPISU jsou informace k zápisům do MŠ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Pracuje zde 8 učitelek, 4 asistentky pedagoga a 1 chůva, 6 nepedagogů.

Dvoupodlažní budova se suterénem slouží od roku 1980 jako čtyřtřídní MŠ. Nachází se přibližně 500 m od centra, avšak v klidné zóně. V roce 2015 byla budova zateplena a vyměněna okna, v r. 2016 proběhla rekonstrukce kotelny, v r. 2017 rekonstrukce vodoinstalace v suterénu. V létě 2019 došlo k rekonstrukci sociálních zařízení na dvou třídách, se kterými souviselo i zlepšení zázemí pro učitelky. 2.etapa v roce 2020 zakončila rekonstrukci celkové vodoinstalace v celé MŠ.

Kapacita je 130 dětí, které jsou rozděleny do homogenních skupin. Na každém podlaží jsou 2 třídy, které jsou velice prostorné a rozděleny na hernu a ložnici. MŠ má vlastní kuchyň, prádelnu + sušárnu, kotelnu. K nadstandardnímu vybavení patří i sauna, tělocvična, keramická dílna s pecí.

Učitelky se řídí ŠVP MŠ, většina je logopedickými preventistkami. MŠ se účastní plaveckých výcviků, pořádá školy v přírodě, navštěvuje knihovnu a DDM Libertin. Účastníme se různých soutěží a přehlídek .

Budovu obklopuje rozsáhlá zahrada, která umožňuje dětem dostatek pohybu a sportovní vyžití po celý rok. Členitý terén, krytá plastová pískoviště, prolézačky pro všechny věkové kategorie, lanová dráha. Prostředí zahrady se využívá i pro vzdělávací a společenské aktivity MŠ.

 

Pod organizaci spadá odloučené pracoviště –  MŠ při ZZ v České Lípě (dětská nemocnice), kde působí 1 učitelka.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 2019-2021