O školce

        !!!!! DŮLEŽITÉ !!!!!!

ANI NÁM SE NEVYHNUL COVID+

INFORMACE PRO RODIČE

V MŠ Šikulka se vyskytly pozitivní testy u zaměstnanců MŠ. Týká se třídy Čtyřlístek – NE CELÉ, pouze dětí, které byly v určité dny v docházce. Tito zákonní zástupci budou kontaktováni ředitelkou MŠ.

Je nutné, aby se tito rodiče s dětmi dostavili na odběr,  který je  domluven na pátek 23.10.2010 v 7:15 na odběrovém místě v areálu Nemocnice Česká Lípa ( jsou tam šipky, je to ten skleník). Budete bráni přednostně.

Rodiče se prokáží kartičkou pojištence (dítěte). Nic se neplatí.

Karanténa je jen  pro toto oddělní do 25.10.2020, nástup do  MŠ 26.10.2020.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdraví

 

 


PRAVIDLA A PODMÍNKY PŘI VSTUPU DO MŠ

  • Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaků onemocnění (kašel, rýma, teplota) na základě ranního filtru ( kontrola známek akutního onemocnění) – DÍTĚ S TĚMITO PŘÍZNAKY NELZE PŘIJMOUT DO KOLEKTIVU !!!!!

  • JE ZÁKAZ shromažďování osob před školou.

    • Doprovázející osoby se zdržují v MŠ pouze PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU (přezutí, převlečení).

  • Při vstupu do budovy MŠ jsou všichni povinni použít dezinfekci na ruce.

  • V celé MŠ bude zvýšen dohled na osobní hygienu dětí i personálu.

  • Ředitelka MŠ si vyhrazuje právo kdykoliv organizaci pobytu dětí v MŠ změnit dle aktuálního stavu a podmínek.

Bc. Šárka Malá, ředitelka MŠ


MOTTO:

Mateřská škola „Šikulka“ = školka plná kamarádů, přátelství, pohody a štěstí.

„V jednom městečku nedaleko náměstíčka stojí domeček, ale není to obyčejný domeček … je to domeček, kam chodí malé Šikulky a malí Šikuláčci. Chodí si tam hrát s kamarády, dovádějí na zahradě, baští samé dobrůtky, odpočívají v malých postýlkách.

Všichni jsou přátelé, mají tam hezky teplíčko   a štěstí tam jen kvete   . O všechna šikulátka se starají hodné paní učitelky a učí je novým věcem, vymýšlejí pro ně zábavu, cestují s nimi po okolí, zpívají spolu, cvičí a tancují ….

V domečku je i jeskyně, kde je veliké teplo (sauna) a šikulátka ji navštěvují, aby se zbavila nemocí a bacilů.

Je tam zkrátka moc fajn!!!…“

Chcete se tam také podívat? Chcete být malou Šikulkou či Šikuláčkem? Prohlédněte si celé naše stránky a vše se dozvíte….

Charakteristika školy

Pracuje zde 8 učitelek, 6 ostatní personál. Dvoupodlažní budova se suterénem slouží od roku 1980 jako čtyřtřídní MŠ. Nachází se přibližně 500 m od centra, avšak v klidné zóně. V roce 2015 byla budova zateplena a vyměněna okna, v r. 2016 proběhla rekonstrukce kotelny, v  r. 2017 rekonstrukce vodoinstalace v suterénu.

Kapacita je 130 dětí, které jsou rozděleny do homogenních skupin. V každém podlaží jsou 2 třídy, které jsou velice prostorné a rozděleny na hernu a ložnici. MŠ má vlastní kuchyň, prádelnu + sušárnu, kotelnu. K nadstandardnímu vybavení patří i sauna, tělocvična, keramická dílna s pecí.

Učitelky se řídí ŠVP MŠ, většina je logopedickými preventistkami. MŠ se účastní plaveckých výcviků, pořádá školy v přírodě, navštěvuje knihovnu a DDM Libertin. Účastníme se různých soutěží a přehlídek .

Budovu obklopuje rozsáhlá zahrada, která umožňuje dětem dostatek pohybu a sportovní vyžití po celý rok. Členitý terén, krytá plastová pískoviště, prolézačky pro všechny věkové kategorie, lanová dráha. Prostředí zahrady se využívá i pro vzdělávací a společenské aktivity MŠ.

Pod organizaci spadá odloučené pracoviště –  MŠ při ZZ v České Lípě (dětská nemocnice), kde působí 1 učitelka.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 2019-2021

nahoru

MŠ Šikulka © 2018