AKTUÁLNĚ


,, Není třeba podléhat panice, nicméně prosíme rodiče, aby zítra, podle svých možností zvážili případnou přítomnost svého dítěte v MŠ.“

    - komentář ředitelky MŠ ŠIKULKA k situaci vyhlášené policií ohledně hlášeného útoku na nespecifikovanou MŠ v ČR.ZÁPIS DĚTÍ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky pro děti s povinností zápisu, MUSÍ s dětmi též k zápisu do ZŠ.

Zároveň si MUSÍ zažádat o termín vyšetření v PPP (Pedagogicko psychologická poradna) v České Lípě - tel. 728 541 505; 778 499 169.

Hodnocení dětí ze strany MŠ bude mít poradna od nás k dispozici. Nemusíte kontaktovat učitelky.
ZÁPIS DO ZŠ