REGISTRAČNÍ ČÍSLO

 Každé z podaných žádostí bude přiděleno registrační číslo, které obdrží i zákonný zástupce přihlašovaného dítěte prostřednictvím poskytnutého emailu.

·       O převzetí ,,Rozhodnutí o přijetí“ do mateřské školy budete informováni na www stránkách školy či telefonicky do 30 dnů od zveřejnění seznamu přijatých dětí.

·       Pokud na seznamu nebude Vaše registrační číslo, žádost byla zamítnuta.