Kontakt

Adresa:

MŠ Šikulka Česká Lípa, příspěvková organizace

IČ: 71173838

Moskevská 2434
Česká Lípa
47001


Zvětšit mapu

Emailový kontakt:

Pro komunikaci s ředitelkou školy používejte prosím tuto  e-mailovou adresu:

ms.sikulka@gmail.com

Telefonní kontakty:

Telefon do/na Telefonní číslo
 1. třída  487 883 081
 2. třída  487 883 082
 3. třída  487 883 083
 4. třída  487 883 084
 ředitelka  487 883 085
 ředitelka (mobil)  731 449 132
 školní kuchyně  487 883 086
 účetní, vedoucí školní jídelny  487 883 087

Mateřská škola Šikulka Česká Lípa, příspěvková organizace, tel. 487 883 085; dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje např. k vedení dokumentace školy. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS q32kz7b, emailem na adrese ms.sikulka@gmail.com nebo poštou na adrese Mateřská škola Šikulka , ulice Moskevská 2434, 470 01 Česká Lípa.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

nahoru

MŠ Šikulka © 2018