O školce

Na základě rozhodnutí vlády ČR o omezeném pohybu osob a doporučení MŠMT zvážit přerušení provozu mateřských škol, vydala starostka Města Česká Lípa stanovisko

UZAVŘÍT PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V ČESKÉ LÍPĚ, A TO OD ÚTERÝ 24.3.2020 DO 31.3.2020.

Žádost o ošetřovné bude v tištěné formě na MŠ ŠIKULKA, Moskevská 2434, 23.-26.3., od 7,00 do 12,30 hodin. u p. Leštinové, tel.487 883 087

 Se žádostí  nemusíte k lékaři, pouze ji vyplníte a odevzdáte svému zaměstnavateli, případně mu tuto skutečnost nahlásíte telefonicky, mailem…

Vyplněnou žádost s datem ukončení odevzdáte, až se školka znovu otevře.

Pokud oba rodiče pracují v IZS a potřebují zajistit péči o své děti, nechť kontaktují  ZŠ ŠPIČÁK, která tuto službu zajišťuje. Koordinací této služby je pověřena vedoucí vychovatelka školní družiny Pavlína Víchová. Kontakty: pvichova@zs-spicak.cz  724 368 811.

Volejte i v případě jakýchkoli dotazů či nejasností.

Přeji všem hodně zdraví a síly.

Bc. Šárka Malá, ředitelka školy

 

 

MOTTO:

Mateřská škola „Šikulka“ = školka plná kamarádů, přátelství, pohody a štěstí.

„V jednom městečku nedaleko náměstíčka stojí domeček, ale není to obyčejný domeček … je to domeček, kam chodí malé Šikulky a malí Šikuláčci. Chodí si tam hrát s kamarády, dovádějí na zahradě, baští samé dobrůtky, odpočívají v malých postýlkách.

Všichni jsou přátelé, mají tam hezky teplíčko   a štěstí tam jen kvete   . O všechna šikulátka se starají hodné paní učitelky a učí je novým věcem, vymýšlejí pro ně zábavu, cestují s nimi po okolí, zpívají spolu, cvičí a tancují ….

V domečku je i jeskyně, kde je veliké teplo (sauna) a šikulátka ji navštěvují, aby se zbavila nemocí a bacilů.

Je tam zkrátka moc fajn!!!…“

Chcete se tam také podívat? Chcete být malou Šikulkou či Šikuláčkem? Prohlédněte si celé naše stránky a vše se dozvíte….

Charakteristika školy

Pracuje zde 8 učitelek, 6 ostatní personál. Dvoupodlažní budova se suterénem slouží od roku 1980 jako čtyřtřídní MŠ. Nachází se přibližně 500 m od centra, avšak v klidné zóně. V roce 2015 byla budova zateplena a vyměněna okna, v r. 2016 proběhla rekonstrukce kotelny, v  r. 2017 rekonstrukce vodoinstalace v suterénu.

Kapacita je 130 dětí, které jsou rozděleny do homogenních skupin. V každém podlaží jsou 2 třídy, které jsou velice prostorné a rozděleny na hernu a ložnici. MŠ má vlastní kuchyň, prádelnu + sušárnu, kotelnu. K nadstandardnímu vybavení patří i sauna, tělocvična, keramická dílna s pecí.

Učitelky se řídí ŠVP MŠ, většina je logopedickými preventistkami. MŠ se účastní plaveckých výcviků, pořádá školy v přírodě, navštěvuje knihovnu a DDM Libertin. Účastníme se různých soutěží a přehlídek .

Budovu obklopuje rozsáhlá zahrada, která umožňuje dětem dostatek pohybu a sportovní vyžití po celý rok. Členitý terén, krytá plastová pískoviště, prolézačky pro všechny věkové kategorie, lanová dráha. Prostředí zahrady se využívá i pro vzdělávací a společenské aktivity MŠ.

Pod organizaci spadá odloučené pracoviště –  MŠ při ZZ v České Lípě (dětská nemocnice), kde působí 1 učitelka.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 2019-2021

nahoru

MŠ Šikulka © 2018