O školce

MOTTO:

Mateřská škola „Šikulka“ = školka plná kamarádů, přátelství, pohody a štěstí.

„V jednom městečku nedaleko náměstíčka stojí domeček, ale není to obyčejný domeček … je to domeček, kam chodí malé Šikulky a malí Šikuláčci. Chodí si tam hrát s kamarády, dovádějí na zahradě, baští samé dobrůtky, odpočívají v malých postýlkách.

Všichni jsou přátelé, mají tam hezky teplíčko   a štěstí tam jen kvete   . O všechna šikulátka se starají hodné paní učitelky a učí je novým věcem, vymýšlejí pro ně zábavu, cestují s nimi po okolí, zpívají spolu, cvičí a tancují ….

V domečku je i jeskyně, kde je veliké teplo (sauna) a šikulátka ji navštěvují, aby se zbavila nemocí a bacilů.

Je tam zkrátka moc fajn!!!…“

Chcete se tam také podívat? Chcete být malou Šikulkou či Šikuláčkem? Prohlédněte si celé naše stránky a vše se dozvíte….

Charakteristika školy

Dvoupodlažní budova slouží od r.1980 jako čtyřtřídní mateřská škola. Nachází se přibližně 500 m od centra. Do školy jsou přijímány  děti zpravidla od 3 let do 7 let. Třídy jsou věkově rozlišené a učitelky s dětmi postupují od nejútlejšího věku až po věk předškoláka. Vybavení jednotlivých tříd odpovídá věkové skupině dětí – jedná se o výběr hraček, velikost nábytku a postýlek, stolování. Školka poskytuje saunování dětí, plavecký výcvik, zpívání ve sborečku ,,Šikulka” s výukou hry na flétnu, klub ,,Zdravíčko” a mnoho jiných aktivit.

Máme vlastní kuchyň, prádelnu, kotelnu, sušárnu. Třídy jsou velice prostorné, prosvětlené a nově vybavené nábytkem. Nechybí herna, ložnice, umývárna + WC, kuchyňka s výdejnou jídla (je dopravováno ze suterénu výtahy), šatna dětí a učitelek, terasa. K nadstandardnímu vybavení patří i vlastní tělocvična, keramická dílna a sauna.

Rozsáhlá zahrada se vzrostlou vegetací, různorodou faunou i flórou, členitým terénem a vybavením sportovními i herními prvky, je velkou výhodou pro školku postavenou téměř v centru města. V současné době dochází k postupnému zmlazování křovin, ořezu stromů a likvidaci nežádoucího porostu, z hlediska bezpečnosti dětí.

Pod organizaci spadá odloučené pracoviště – dvoutřídní Speciální MŠ při NsP v České Lípě (dětská nemocnice).

V době od 7/2015 do 11/2015 proběhly na MŠ stavební úpravy týkající se regenerace pláště budovy, výměny oken a vstupových dveří, hydroizolace teras a střechy. Částečné změny se provedly i v odpočívárně u sauny. Do budoucna je plánováva rekonstrukce sociálního zařízení a vodoinstalace.

nahoru

Vytvořila pro MS Šikulka společnost besocial.cz