O školce

OMEZENÍ PROVOZU !!!!!!

Vážení rodiče,stavební firma termín dodržela – nové WC a umývárny pro děti i učitelky ve dvou třídách jsou hotové. Je však nutné dodělat důležité drobnosti a hlavně kuchyňky u tříd. Vzhledem k zpřísněným hygienickým podmínkám nechceme děti slučovat a přemisťovat do jiných tříd. Jedná se hlavně o nově příchozí děti.

Prosím tímto všechny rodiče, aby zvážili nástup dětí do MŠ k 1.9.2020 a případně ho odložili na 7.9.2020.

Změny můžete hlásit na tel. MŠ – 487 883 082, 487 883 084. 487 883 087 nebo na email ms.sikulka@gmail.com

Děkujeme.

informace CO POTŘEBUJE DÍTĚ DO MŠ – v rubrice AKTUÁLNĚ

řeitelka MŠ – Malá Šárka


PRAVIDLA A PODMÍNKY NÁSTUPU DO MŠ

  • Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaků onemocnění (kašel, rýma, teplota) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění) – DÍTĚ S TĚMITO PŘÍZNAKY NELZE PŘIJMOUT DO KOLEKTIVU !!!!!

  • JE ZÁKAZ shromažďování osob před školou.

    • Doprovázející osoby se zdržují v MŠ pouze PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU (přezutí, převlečení).

  • Při vstupu do budovy MŠ jsou všichni povinni použít dezinfekci na ruce.

  • V celé MŠ bude zvýšen dohled na osobní hygienu dětí i personálu.

  • Ředitelka MŠ si vyhrazuje právo kdykoliv organizaci pobytu dětí v MŠ změnit dle aktuálního stavu a podmínek.

Bc. Šárka Malá, ředitelka MŠ


 

MOTTO:

Mateřská škola „Šikulka“ = školka plná kamarádů, přátelství, pohody a štěstí.

„V jednom městečku nedaleko náměstíčka stojí domeček, ale není to obyčejný domeček … je to domeček, kam chodí malé Šikulky a malí Šikuláčci. Chodí si tam hrát s kamarády, dovádějí na zahradě, baští samé dobrůtky, odpočívají v malých postýlkách.

Všichni jsou přátelé, mají tam hezky teplíčko   a štěstí tam jen kvete   . O všechna šikulátka se starají hodné paní učitelky a učí je novým věcem, vymýšlejí pro ně zábavu, cestují s nimi po okolí, zpívají spolu, cvičí a tancují ….

V domečku je i jeskyně, kde je veliké teplo (sauna) a šikulátka ji navštěvují, aby se zbavila nemocí a bacilů.

Je tam zkrátka moc fajn!!!…“

Chcete se tam také podívat? Chcete být malou Šikulkou či Šikuláčkem? Prohlédněte si celé naše stránky a vše se dozvíte….

Charakteristika školy

Pracuje zde 8 učitelek, 6 ostatní personál. Dvoupodlažní budova se suterénem slouží od roku 1980 jako čtyřtřídní MŠ. Nachází se přibližně 500 m od centra, avšak v klidné zóně. V roce 2015 byla budova zateplena a vyměněna okna, v r. 2016 proběhla rekonstrukce kotelny, v  r. 2017 rekonstrukce vodoinstalace v suterénu.

Kapacita je 130 dětí, které jsou rozděleny do homogenních skupin. V každém podlaží jsou 2 třídy, které jsou velice prostorné a rozděleny na hernu a ložnici. MŠ má vlastní kuchyň, prádelnu + sušárnu, kotelnu. K nadstandardnímu vybavení patří i sauna, tělocvična, keramická dílna s pecí.

Učitelky se řídí ŠVP MŠ, většina je logopedickými preventistkami. MŠ se účastní plaveckých výcviků, pořádá školy v přírodě, navštěvuje knihovnu a DDM Libertin. Účastníme se různých soutěží a přehlídek .

Budovu obklopuje rozsáhlá zahrada, která umožňuje dětem dostatek pohybu a sportovní vyžití po celý rok. Členitý terén, krytá plastová pískoviště, prolézačky pro všechny věkové kategorie, lanová dráha. Prostředí zahrady se využívá i pro vzdělávací a společenské aktivity MŠ.

Pod organizaci spadá odloučené pracoviště –  MŠ při ZZ v České Lípě (dětská nemocnice), kde působí 1 učitelka.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 2019-2021

nahoru

MŠ Šikulka © 2018