O školce

V SEKCI ,,AKTUÁLNĚ“ = PŘIJATÉ DĚTI ZÁPIS 2020

 

OTEVŘENÍ MŠ 18.5.2020   6.30 – 16.30

DOCHÁZKA DĚTÍ JE DOBROVOLNÁ !!

Při obnovení docházky dítěte je nutné doložit podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – ZDE

Na základě  vydaného  metodického pokynu  MŠMT –  ZDE, který se týká  zajištění provozu a stanovení přísných hygienických podmínek, nyní řešíme organizaci a chod školky tak, aby pobyt vašich dětí i našich zaměstnanců byl bezpečný a bezproblémový.

PRAVIDLA A PODMÍNKY NÁSTUPU DO MŠ

 • Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaků onemocnění (kašel, rýma, teplota) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění) – DÍTĚ S TĚMITO PŘÍZNAKY NELZE PŘIJMOUT DO KOLEKTIVU !!!!!

 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka podepsané  čestné prohlášení  (viz. výše ZDE)o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

 • Zákonný zástupce má povinnost donést lékařské potvrzení, pokud dítě trpí alergií s projevy rýmy, kašle

 • Při vstupu do areálu MŠ (zahrada) MUSÍ mít doprovod i děti zakryta ústa i nos rouškou – roušku pro děti nenechávejte v šatně (přineste,odneste).

 • Před MŠ dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 • JE ZÁKAZ shromažďování osob před školou.

 • Při vstupu do budovy MŠ jsou všichni povinni použít dezinfekci na ruce.

 • Zaměstnanec MŠ změří všem příchozím teplotu bezkontaktním teploměrem.

 • V budově MŠ se pedagogičtí pracovníci a děti do 7 let pohybují bez roušky. Doprovázející osoby VŽDY s rouškou a pouze PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU (přezutí, převlečení).

 • Děti procházejí ze šatny do třídy před umyvárnu, kde si důkladně umyjí ruce vodou a mýdlem – zde si je převezme učitelka.

 • ZÁKAZ NOŠENÍ HRAČEK DO MŠ.

 • V celé MŠ bude zvýšen dohled na osobní hygienu dětí i personálu.

 • Každá třída při pobytu venku využívá přidělenou část zahrady, tak aby se nemísily a to v dopoledních i odpoledních hodinách.

 • Ředitelka MŠ si vyhrazuje právo kdykoliv organizaci pobytu dětí v MŠ změnit dle aktuálního stavu a podmínek.

Bc. Šárka Malá, ředitelka MŠ

Po dobu přerušení provozu bude výše úplaty za předškolní vzdělávání (ŠKOLNÉ) vypočítána dle počtu odchozených dnů dítěte (dle docházky), přičemž platba činí  23,- Kč/den. Platby na měsíc březen budou poníženy a zpětně vráceny. Dubnové  a květnové platby budou dle aktuální situace v ČR.


 

MOTTO:

Mateřská škola „Šikulka“ = školka plná kamarádů, přátelství, pohody a štěstí.

„V jednom městečku nedaleko náměstíčka stojí domeček, ale není to obyčejný domeček … je to domeček, kam chodí malé Šikulky a malí Šikuláčci. Chodí si tam hrát s kamarády, dovádějí na zahradě, baští samé dobrůtky, odpočívají v malých postýlkách.

Všichni jsou přátelé, mají tam hezky teplíčko   a štěstí tam jen kvete   . O všechna šikulátka se starají hodné paní učitelky a učí je novým věcem, vymýšlejí pro ně zábavu, cestují s nimi po okolí, zpívají spolu, cvičí a tancují ….

V domečku je i jeskyně, kde je veliké teplo (sauna) a šikulátka ji navštěvují, aby se zbavila nemocí a bacilů.

Je tam zkrátka moc fajn!!!…“

Chcete se tam také podívat? Chcete být malou Šikulkou či Šikuláčkem? Prohlédněte si celé naše stránky a vše se dozvíte….

Charakteristika školy

Pracuje zde 8 učitelek, 6 ostatní personál. Dvoupodlažní budova se suterénem slouží od roku 1980 jako čtyřtřídní MŠ. Nachází se přibližně 500 m od centra, avšak v klidné zóně. V roce 2015 byla budova zateplena a vyměněna okna, v r. 2016 proběhla rekonstrukce kotelny, v  r. 2017 rekonstrukce vodoinstalace v suterénu.

Kapacita je 130 dětí, které jsou rozděleny do homogenních skupin. V každém podlaží jsou 2 třídy, které jsou velice prostorné a rozděleny na hernu a ložnici. MŠ má vlastní kuchyň, prádelnu + sušárnu, kotelnu. K nadstandardnímu vybavení patří i sauna, tělocvična, keramická dílna s pecí.

Učitelky se řídí ŠVP MŠ, většina je logopedickými preventistkami. MŠ se účastní plaveckých výcviků, pořádá školy v přírodě, navštěvuje knihovnu a DDM Libertin. Účastníme se různých soutěží a přehlídek .

Budovu obklopuje rozsáhlá zahrada, která umožňuje dětem dostatek pohybu a sportovní vyžití po celý rok. Členitý terén, krytá plastová pískoviště, prolézačky pro všechny věkové kategorie, lanová dráha. Prostředí zahrady se využívá i pro vzdělávací a společenské aktivity MŠ.

Pod organizaci spadá odloučené pracoviště –  MŠ při ZZ v České Lípě (dětská nemocnice), kde působí 1 učitelka.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 2019-2021

nahoru

MŠ Šikulka © 2018