Srdíčko

,,Srdíčko“ je pro nejmenší děti ve věku od  2,5 – 3,5 roku, co se teprve rozkoukávají bez maminky. V  ,,Srdíčku“ si hrajeme s různými hračkami, snažíme se rozhýbat tělíčka cvičením, vesele si notujeme s p. učitelkou, malujeme a prozkoumáváme svět kolem nás.

Třídní vzdělávací program 2020/2021

 Krteček a jeho kamarádi

Hlavní cíle a úkoly:

 1. Pomocí známých postaviček Zdeňka Milera, která nás budou provázet po celý rok, ulehčit dětem adaptaci na nové prostředí MŠ a odloučení od rodiny.
 2. Vytvoření pohodové atmosféry ve třídě, pocitu bezpečí, navazování přátelských vztahů mezi dětmi a personálem školky.
 3. Vést děti k větší samostatnosti při hygieně, sebeobsluze a stravování.
 4. Zabezpečit dostatek aktivit k zdokon r lování a rozvoji osobnosti dítěte, jeho poznávacích a myšlenkox a procesů, tělesné a duševní obratnosti a tím větší sebedů Věl•e.
 5. Velký důraz klást na rozšiřování slovní zásoby a probuzení chuti k mluvení, poskytovat dětem spráVE ře hový vzor.
 6. Dodržovat společně „ Krtečkova pravidla správného chování” – naučit se pozdravit, poděkovat, neubližovat si, uklízet si hračky, atd.

a barevný podzim (září, říjen a listopad)

Krteček ve školce

 • přivítání nových kamarádů, seznámení s středím školky a třídy
 • vytváření zdravých životních návyků — umět používat s dopomocí WC, orientovat se v umývárce, ve třídě a v šatně, snažit se samo najíst lžící
 • učíme se říkat své jméno, poznat si svou značku, správně oslovovat paní učitelky i ostatní personál
 • „Krtečkova pravidla” — učíme se přivítat. a poděkovat, neubližovat si, společně uklízet hračky atd

Pohádka o velké řepě aneb jak se krteček smál

 • změny v podzimní přírodě, počasí a činnosti s podzimem spojené (pouštění draků, sběr listů a plodů) seznámení s veršovanou pohádkou Fr. I-Ii’uo:na „ O řepě” – dramatizace s maňásky  naučit se poznávat červenou barvu a rozvíjcní prvních názorových představ o čísle označující množství 1, 2
 • rozšiřování slovní zásoby, učíme se gynł,:4 ku mluvidel
 • poznávání a pojmenování různých druh’a zeleniny Kde bydlí myška?

variace pohádky „ Boudo, budko”

-dramatizace, vytváření pozitivního vztaž .  k sobě, i ke kamarádům, učíme se pamatovat si jména kamarádu aestnancü školky  poznáváme lesní zvířátka  jaký je rozdíl mezi jehličnatým a listnatýllž stromem, poznáváme lesní plody  seznámení s geometrickým tvarem „Kru •  učíme se poznávat červenou a žlutou barvu

nahoru

MŠ Šikulka © 2018