Speciální třída

MŠ při NsP – je odloučené pracoviště MŠ Šikulka. Je umístěno v budově dětské NsP v České Lípě. Kapacita je 24 dětí. Speciální pedagogové zde pracují s dětmi od 2 do 7 let. Herna je  oddělená od lůžkových pokojů. Speciální pedagogové pracují podle ŠVP  pro MŠ při ZZ , ohledem na zdravotní stav, potřeby a individualitu malých pacientů a na provoz nemocnice. Mateřská škola  je nedílnou součástí dětských oddělení, nemá vlastní budovu; pracuje v jejich prostorách a je přímo závislá na dobré spolupráci se zdravotním personálem.

Hygienické podmínky i bezpečnost dětí na oddělení jsou v kompetenci zdravotníků, pedagog.personál je s nimi pravidelně seznamován a plně je respektuje.

 

Projekty při NsP

  1. Proč se bát? – projekt je určen pro kolektivy dětí MŠ ze spádové oblasti Českolipské nemocnice. V 45minutových blocích se seznamují s prostředím nemocnice a různými vyšetřeními.
  2. Vím, co mám dělat. – pro děti ze ZŠ. Projekt upozorňuje na nebezpečí v běžném životě – doma, na silnici, v přírodě. Učí dětí správně se zachovat v těchto krizových situacích.
  3. Kocourek Damián v nemocnici. – pro hospitalizované děti na dětském oddělení. Připravuje děti na různá vyšetření, výkony, operace..; zpříjemňuje jim pobyt v nemocnici.
  4. Proč se bát zubaře? – pro děti z MŠ a 1. stupeň ZŠ. Projekt je zaměřen na zubní hygienu, nutnost preventivních prohlídek, na zdravou stravu a prevenci obezity.

 

nahoru

MŠ Šikulka © 2018