Sluníčko

Třídní vzdělávací program šk. rok 2020/21

Cestujeme se sluníčkem

 1. Sluníčko a kamarádi
 • Pavučina přátelství – seznámení s prostředím třídy, orientace v novém prostředí, nastavení pravidel, seznámení s novými kamarády, kresba kamaráda, poznávání nových hraček, pomůcek, upevňování znalosti svého jména, bydliště
 • Zdravé tělo, zdravý duch – zásady hygieny, význam slova zdraví, vést k uvědomění si vlastního těla, význam zdravého životního stylu
 1. Sluníčko v barvách podzimu
 • Dešťové kapičky – charakteristika podzimu, sychravé počasí, vysvětlení podstaty a vzniku přírodních jevů, bouřek, krup
 • Podzimní zahrádka – Kuřátko v obilí, poznat a pojmenovat různé druhy ovoce a zeleniny, smyslové hádanky, chuťové, co roste na zahradě, na poli
 • Bramboriáda – soutěže, práce ve skupinách, výtvarné činnosti s bramborem
 • Barevný podzim – Prohlubovat poznatky o ekosystému ,,les“ , poznat a pojmenovat některé listnaté a jehličnaté stromy, jejich plody, houby , opakování barev, práce s přírodním materiálem – výtvarné a pracovní činnosti
 • Zvířátka na podzim – odlet ptáků do teplých krajin, poznat a pojmenovat známá i méně známá lesní zvířátka – jak se připravují na zimu, kdo se o ně stará, umět zachytit zvířecí postavu
 1. Adventní kalendář
 • Čerti v pekle – výroba adventního kalendáře, mikulášské tvoření, kdo je to Mikuláš, seznámení s adventními zvyky a tradicemi, čertovské hry a Mikulášská nadílka
 • Těšíme se na Ježíška – seznamování se surovinami na přípravu vánočního cukroví, pokrmů, výroba dárečků, zpívání koled, zdobení stromečku, výzdoba třídy
 • Vánoční nadílka – odpoledne s rodiči, vystoupení dětí s krátkým programem, umět vyslovit svá přání
 • Tři králové – konec adventního období – rozloučení s vánocemi, úklid třídy, stromečku, povídání, kdo byli Tři králové, co přinesli
 1. Sluníčko a paní Zima
 • Sluníčko a sněhulák – charakteristika zimního období, počasí, pokusy – tání ledu a sněhu, ptáčci v zimě – krmítko, zimní tvoření, slovesa, přídavná jména, podstatná jména
 • Sporty v zimě – charakteristika zimních sportů, nebezpečí vyplývající ze zimních sportů a pohyb v zimní přírodě, oblečení, zdraví, seznamovat s pojmy příslovečného určení místa (vpředu, vzadu, nahoře, dole…)
 • Týden plný pohádek – seznamování s dětským hrdinou v pohádkách, moje oblíbená kniha, kniha náš kamarád, jak s ní zacházíme, próza x poezie, popis obrázků, vést děti k poslechu pohádek
 • Karneval ve školce – tradice, zvyky – masopust, masky, tvoření, karnevalové veselí – soutěže, tanec
 • Co děláme celý den, celý rok – upevňovat časové představy spojené s typickými činnostmi, vést děti ke správnému chápání a používání pojmů – ráno, poledne, večer, dnes, zítra, včera, rozlišovat den a noc, předměty denní potřeby
 • Kdo co dělá – profese a povolání dospělých – předměty spojené s jejich prací, stroje, auta
 1. Sluníčko se probouzí
 • Jedeme, plujeme, letíme – seznámení s dopravními prostředky, dopravní situace, značky, semafor, bezpečnost, zvuky
 • Jarní probuzení – charakteristika jarního období, počasí, jarní výzdoba, první jarní květiny, pokusy – rychlení semínek
 • Velikonoční hodování – velikonoční tradice a zvyky, co je to pomlázka, vajíčko, beránek, zajíček, říkadla, koledy, kraslice, výtvarné hrátky
 • Když se rodí mláďata – domácí zvířata a jejich mláďata, užitek, kde je chováme, zachytit zvířecí postavu
 • Volně žijící zvířata – život kolem rybníka, na louce, hmyz, v lese
 • Malá čarodějnice – seznamování se zvyky, kniha Malá čarodějnice, týden plný čar a kouzel, soutěže
 1. Sluníčko a moje rodina
 • Moje maminka – oslava svátku dne matek – básničky, písničky, výroba dárečků, přáníček, jak se maminka jmenuje
 • Já a moje rodina – poznat členy rodiny, jak se jmenují, kdo bydlí u nás doma, příbuzenské vztahy, popis jednotlivých osob, přídavná jména, kresba postavy
 • Den dětí – oslava dne dětí, soutěže, hry, všechny děti světa – kde všude žijí
 1. Kde bydlí sluníčko
 • Moje město – poznávání okolí bydliště, kde žijeme, poznávání důležitých budov, Česká republika, jsme její součástí
 • Naše planeta –poznatky o planetě Zemi, vesmíru a planetách, povědomí o existenci jiných zemí, národů a jejich kultuře
 • Hurá na prázdniny – exotická zvířata – ZOO, výlety, cestování, opakování

 

 

 

 

 

nahoru

MŠ Šikulka © 2018