Sluníčko

Třídní vzdělávací program šk. rok 2019/20

Zvídavá Sluníčka

0 Pojd‘ si s námi hrát

Třída plná kamarádů

seznámení s prostředím třídy, s pravidly třídy – denní režim, seznámení se školkou samotnou, každá hračka, má své místo, orientace ve školce, ve třídě, na zahradě

 Naši kamarádi ze světa

  • poznáváme nové kamarády ze školky, naučit se navázat kontakt s novými kamarády různých národností, znát své jméno, příjmení a bydliště

Moje tělo, moje zdraví

  • dodržování pitného režimu, dodržování hygieny, vést k uvědomění si vlastního těla, orgánů v něm a jejich funkčnost a význam,uvědomovat si význam zdravého životního stylu, bacily, význam slov zdraví, nemoc, duševní hygiena

 Prší, prší deštík

  • oblečení v ruzných ročních obdobích, pojmenování, pojmenovat
  • znát jejich účel, koloběh vody

0 Barvy podzimu

 Začarované počasí

– charakteristika podzimu, co znamená sychravé počasí – vítr, bouřky, mraky – objasnit jevy

 Když padá listí

– seznámení se stromy, keři a plody lesa

 Co dělají zvířátka v lese

  • život v lese, příprava na zimu

Barvy podzimu

  • podporovat kreativitu a fantazii prostřednictvím výtvarných činností a technik, poznat a pojmenovat základní barvy( i další) Ovoce a zelenina, být zdravý je přece prima

 Koulela se bramora

  • seznámení a opakování, různé druhy zeleniny

Podzimní zahrádka

  • seznámení s různými druhy ovoce

 Ovoce a zelenina

– rozlišování, třídění a opakování

0 Paní zima a sněhulák

Celý TVP je k nahlédnutí ve třídě.

 

nahoru

MŠ Šikulka © 2018