Sauna ve školce

Popis sauny

Šatna – pro děti z jiných mateřských škol je k dispozici na odložení svršků v přízemí objektu   MŠ, před vstupem do sauny.  Pro odložení oděvů a spodního prádla je k dispozici šatna, která je součástí sauny a je vybavená vodě odolnými a omyvatelnými šatními skříňkami.

Prohřívárna – prostor dostatečný, prohřívána je celá obložená dřevem, dveře jsou opatřeny zaskleným okénkem, dřevění pryčny ve 3 stupních jsou upraveny  hladkým povrchem, aby nedošlo k poranění. Podlaha je z protiskluzného dezinfikovatelného materiálu, podlahová vpusť je umístěna mimo prohřívánu, u saunových dveří je volný prostor pro odtok vody používané při úklidu sauny.   Saunové topidlo je umístěno za dřevenou zástěnou, aby nemohlo dojít k dotyku sanujících se dětí.

Větrání zajištěno dřevěnou záklopkou, která se otevírá dle potřeby větrání a po skončení saunování. Nouzové světlo je umístěno u dveří na háčku v prostoru prohřívány.

V prohřívárně je ve výšce 1,6 m instalován teploměr s rozsahem do 130°C, ve vzdálenosti od tepelného zdroje větší než 2 m.

Ochlazovna – k dispozici  ochlazovací sprchy, ochlazovací bazénky nejsou používány.

Odpočívárna – je prostorná, je opatřena omyvatelnými a dezinfikovatelnými lehátky, podlaha je omyvatelná s  protiskluzným povrchem . Je přímo větratelná okny.

– 14 lůžek.

Sprchy – k očistě jsou k dispozici sprchy umístěné v prostoru ochlazovny

Záchody – k dispozici samostatné záchody pro saunu, které stavebně navazují na prostor ochlazovny.

Návštěvní řád

  • Do sauny nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními nebo chorobami, případně jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby v karanténě.
  •  Odpovědný zástupce dítěte před začátkem saunování podpisem vyjádří souhlas se saunováním svého dítěte.
  •  Dětský lékař nebo  zákonný zástupce potvrzuje zdravotní stav dítěte i možnost jeho účasti na saunování.
  • Pedagogický personál zajistí kontrolu dětí před saunováním.

Postup saunování:

  • Vykonání hygienických potřeb dětí – použití WC před započetím saunování
  • Hygienická očista – sprchování všech dětí bez plavek, namydlení mýdlem, suchá osuška
  • Odchod do prohřívány – po 3 minutovém pobytu v prohřívárně, následuje ochlazení- osprchování studenou vodou a cyklus se opakuje 3x

Po posledním pobytu v prohřívárně odchod do odpočívárny, kde jsou lehátka s prostěradly a  dekami na prohřátí. Pobyt v odpočívárně asi 20 min.

  • Zajištění pitného režimu, odchod do šatny, oblečení a odchod do tříd, u dětí z jiných MŠ je zajištěna potřebná doba na aklimatizaci.

nahoru

MŠ Šikulka © 2018