Kytička

,,Kytičku“ navštěvují šikulátka ve věku 3 – 4 roky. Už jsou skoro samostatní!! Při společných hrách s kamarády se učí nové písničky, básničky a celou řadu dalších dovedností. Nové je pro ně saunování. Více dbáme na hezké chování ke druhému, upevňujeme návyky slušného chování. Chodíme na krátké výlety, využíváme tělocvičnu a hlavně zahradu.
V ,,Kytičce“ děti rozkvetou v Šikulky a Šikuláčky.

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2020/2021

DUHOVÉ KRÁLOVSTVÍ

IB: Kytička – třída plná kamarádů

 • Do školky se těšíme, s radostí tam běžíme.

– seznámení s prostředím nové třídy, přivítaní se se starými i novými kamarády, učíme se znát jména dětí, učitelek i ostatních zaměstnanců, připomeneme si hygienická opatření proti coronaviru

 • Duhovém a Kytičkovém království

– motivační pohádka, seznámení s duhovými skřítky, jejich jmény a úkoly

 • Duhová pravidla

– se skřítkem „Srdíčkem“ si domluvíme společná pravidla soužití ve třídě

IB: DUHOVÝ PODZIM

(říjen, listopad)

 • Na vycházce se skřítkem a Kytičkou

– učíme se chodit ve dvojicích, všímáme si počasí a změn v přírodě, sbíráme přírodniny, učíme se správně oblékat ven  i do školky

 • Koulelo se, koulelo červené jablíčko

– poznáváme některé druhy ovoce, jeho význam, barvu i chuť, přiblížíme se práci na zahrádce, význam vitamínů pro naše zdraví, se skřítkem Písničkou se učíme písničku „Pod naším okýnkem“

 • Bramboriáda

– rozeznáváme některé druhy zeleniny podle barvy, tvaru i chuti, přiblížíme si práci na poli, význam a využití brambor, soutěže

 • Kouzelný les

– se skřítky Mráčkem a Kytičkou poznáváme ekosystém LES, učíme se poznávat některé listnaté a jehličnaté stromy podle tvaru listů a plodů, poznáváme lesní plody a zvířata, učíme se chovat v lese

 • Princezna a pyšný drak

– hudebně pohybové vyjádření písničky, soutěž o hezčí dračí ocas

IB: BÍLÁ ZIMA

(prosinec, leden, únor)

 • Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady s tebou straší

– mikulášská nadílka, zbavení se strachu z nadpřirozena, říkadla, básničky, písničky, rozlišení dynamiky hlasu (hluboký, vysoký, potichu, nahlas)

 • My jsme mladí muzikanti

– posloucháme vánoční hudbu, zpíváme koledy a písničky se zimní tématikou, se skřítkem Písničkou poznáváme některé hudební nástroje

 • Vánoce, Vánoce přicházejí

– vánoční zvyky a tradice, příprava vánoční besídky, vytvoření příjemné atmosféry ve třídě

 • Zima, zima, zimička

– charakteristika zimního období, jak se staráme o zvířátka v zimě, zimní sporty a oblečení

 • Knížky plné překvapení

– nejoblíbenější kamarádi z knížek, veršované pohádky, skřítek Písnička nás naučí hezky s knížkou

 • Hurá karneval

– seznamujeme se s tradicí masopustu, příprava masek, výzdoba třídy, tanec, soutěže

IB: ZELENÉ JARO

(březen, duben, květen)

 • Zasadíme semínko

– příroda na jaře, co potřebují rostlinky k životu, učíme se poznávat některé květiny a jejich části (kořen, listy, květ), přiblížíme si život na louce

 • Zvířátka jsou kamarádi

– poznáváme nejznámější domácí a hospodářská zvířátka a jejich mláďata, jejich typické znaky, způsob života, užitek, jak se o ně staráme

 • Hody, hody, doprovody

– velikonoční zvyky a tradice, barvení vajíček

 • Auto jede…

– poznáváme dopravní prostředky ve městě i okolí, dopravní značky, jak správně reagovat na barevné signály na semaforech

 • Čarodějná škola

– hry, tanec, soutěže, vysvědčení pro malé čaroděje

 • Maminka má dneska svátek

– překvapení pro maminku, básničky, písničky

 • Moje rodina

– znát význam rodiny, kdo do ní patří, seznámit děti s některými druhy práce dospělých

IB: ŽLUTÉ LÉTO

(červen, červenec, srpen)

 • Slavíme spolu

– všechny děti světa mají svátek, oslava, hry, soutěže

 • Kdo bydlí v Zoo?

– seznámení s některými exotickými zvířaty, výlet

 • Těšíme se na prázdniny

– charakteristické znaky léta, život v moři, kam pojedeme na dovolenou

nahoru

MŠ Šikulka © 2018