Kytička

,,Kytičku“ navštěvují šikulátka ve věku 3 – 4 roky. Už jsou skoro samostatní!! Při společných hrách s kamarády se učí nové písničky, básničky a celou řadu dalších dovedností. Nové je pro ně saunování. Více dbáme na hezké chování ke druhému, upevňujeme návyky slušného chování. Chodíme na krátké výlety, využíváme tělocvičnu a hlavně zahradu.
V ,,Kytičce“ děti rozkvetou v Šikulky a Šikuláčky.

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2019/2020

Název projektu:  DUHOVÝ ROK

1. Maluj, malý malíři, aneb s písničkou do školky

  • Kytička je naše třída — seznámení s písní Maluj, malý malíři (vytvořit si povědomí o barvách duhy) seznámení s novým prostředím třídy, s novými kamarády, poznávat nové hračky, pomůcky, předměty dennípotřeby, orientace v novém prostředí…
  • Duhová kytička — vytvoření kytičky pro komunitní kruh — malování na látku ve tvaru kytičky — hádanky -jak se jmenuješ, rytmické hry, portrét — kamarád, připomenutí pravidel soužití v MS — s pomocí dětí

2. Duhový podzim

Co nám říká kalendář — píseň — Poslouchej kapičky deště – charakteristika ročního období, změny v přírodě, co znamená „sychravé počasí?”(vítr, déšť, bouřky, mraky), poznat a pojmenovat části oděvů a obuvi, jak správně se obléknout ( ven i do školky)

Jablíčko je červené — rozeznávat některé druhy ovoce, i podle barvy, tvaru i chuti, vytvořit si povědomí o předmatematických představách — Měla babka čtyři jabka..- malé počítání, hudebně pohybová hra…

Bramboriada — rozeznávat některé druhy zeleniny —podle barvy, tvaru i chuti — bramborový salát — co všechno tam patř, bramborová tiskátka, bramborové soutěžení…

Krtek zahradníkem — seznámení s písničkou Krtek (bylo ráno a byl čtvrtek…) učit se rozlišit některé druhy ovoce a zeleniny, do které skupiny patříjednotlivé kusy, , práce na poli i na zahradě, zdraví, vitamíny, nářadí. ..

Skřítek Jíroveček a jeho kamarádi — pozorování a experimentování v parku, umět rozlišit některé stromy listnaté a jehličnaté, plody stromů – sbíránípřírodnin — využití ve výtvarných činnostech, modelování –

Lesní království — píseň Les (v lese je krásně.. .) – ekosystém lesa, chování v lese, poznat některá lesní zvířata, zvuky lesa i mimo něj — sluchové vnímání…

  • Barvy podzimu – hrátky s barvou, jaký je podzim, rozvoj fantazie dětí, využití přírodních materiálů, listy — frotáž, zapouštění barev, rozfoukávání skvrny tuše
  • Dračí radovánky —píseň —Pyšný drak — hudebně pohybové vyjádření písničky, četba z knihy Míček Flíček, výroba draka, dračí radovánky, změny počasí — vítr, déšť..

nahoru

MŠ Šikulka © 2018