Čtyřlístek

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2019/20
4. třída – Čtyřlístek

„ROK SE ŠTÍSTKEM”

1. PODZIMNÍ HRÁDKY SE ŠTÍSTKEM

 • Stístko na zahradě
 • Poznat a pojmenovat různé druhy ovoce a zeleniny
 • Ochutnávka
 • Štístko v lese

Sběr a tvořivá dílnička z přírodnin

 • Seznamování se s ekosystémem les
 • Stěstí padá za stromů
 • Opakování barev
 • Sledování počasí
 • Posilování přirozených poznávacích citů, zvídavosti, radosti z objevování (draci, větrníky, deštníky, prožitky s listím, vodou v kaluži)

2, zlMNí RADOVÁNKY SE ŠTÍSTKEM

• Sťastné a veselé

 • Seznámení se s vánočními tradicemi, Mikuláš a čert
 • Podílet se na vánoční výzdobě, poslech koled

• Zimní čas se Stístkem

Procvičování časových a prostorových pojmů  Charakterizovat zimní období

 • Vést děti k pomoci druhým
 • Posilování kamarádských vztahů

• Štístko jede

Dopravní prostředky a značky

Bezpečnost na ulici, používání reflexních prvků

Chování v dopravních prostředcích

3. ŠTĚSTÍ NÁM JEN KVETE

 • Štěstíčka v trávě
 • Pozorování probouzející se jarní přírody (hmyz, rostliny, stromy) Klíčení semen, části rostlin, druhy rostlin
 • Oslavy fara
 • Velikonoce Čarodějnice
 • Den matek

Rodinné štěstí

 • Domácí zvířata, umět pojmenovat, mít povědomí o jejich užitku
 • Rodina, znát význam pojmu rodina (jména, povolání, členy rodiny)

4. SE ŠTÍSTKEM DO SVĚTA

 • Na vlně štěstí

Příprava na akademii, uvědomění si možností a schopností vlastního těla, vyjádření hudby pohybem

 • Sdílet šťastné chvilky se svou rodinou — zahradní slavnost

• Šťastnou cestu

Vytváření elementárního povědomí o přírodě a přírodních ekosystémech, jejich ochrana (škola v přírodě, výlety) Loučení se školáky

 

nahoru

MŠ Šikulka © 2018