Prac. kolektiv

ŘEDITELKA MŠ – Bc. ŠÁRKA MALÁ

Ekonomka, vedoucí ŠJ –  Leštinová Blanka

Školnice   –   Janďourková Dana
Kuchařky   –  Faková Hana
                         Burešová Martina
                         Jeřábková Petra
Uklizečka   –  Vorlíčková Marta
                         Hanvaldová Petra
 

Speciální pedagogové při NsP:

Bc. Houdová Alena

ROZPIS UČITELEK VE TŘÍDÁCH

1. třída    Bc. Eva Bartáková
 Burešová Anna
asistent pedagoga – Němcová Kristýna

 

2. třída    Bc. Malá Šárka ( ředitelka)
  Raušerová Renata

asistent pedagoga

Slavíková Jana

 

3. třída  Matějková Ladislava

Vanková Monika

 

4. třída   Válková Jaroslava
  Černá Taťána
nahoru

MŠ Šikulka © 2018