Čtyřlístek

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2018/19
4. třída – Čtyřlístek

Barevný svět pohádek
Hlavní cíle a úkoly:

  • 1) Pohádky nás budou provázet po celý školní rok, ať v čtené nebo hrané podobě, a budou učit děti rozeznávat dobro od zla a rozvíjet jejich fantazii
  • 2) Vytvoření pohodové atmosféry ve třídě, navázání kamarádských vztahů, domluvením společných pravidel soužití vést děti k rozvoji prosociálního chování (nesobeckost,zdvořilost,ohleduplnost, kamarádství, samostatnost)
  • 3) Zabezpečit dostatek aktivit k zdokonalování a rozvoji osobnosti dítěte, jeho poznávacích a myšlenkových procesů, tělesné obratnosti a postřehů,

podporovat rozvíjení vlastní iniciativy a sebevědomí dítěte

  • 4) Příprava na vstup do školy ve všech oblastech, zvláště procvičování grafomotoriky a logopedie průběžně po celý rok
  • 5) V rámci klubu ,, Zdravíčko“ prohloubit znalosti o lidském těle, péče o zdraví, ošetřování drobných poranění, prevence úrazů a jiných nebezpečí
  • 6) Koutek ,,Montessori“ – využívání praktických pomůcek k rozvoji samostatného a logického myšlení a experimentování

Barevný podzim (září, říjen, listopad)

Pohádka: ,,Koulelo se, koulelo červené jablíčko“

Pohádka ,,Princeznička na bále“

Pohádka ,,O silném Kadubcovi“

Bílá zima (prosinec,leden,únor)

Pohádka ,,O Aničce a dvou mrazících“

Pohádka: ,,Anička v ledovém království“

Pohádka: ,, O dvanácti měsíčkách“

Pohádka ,, O brouku Pytlíkovi“

– celý TVP k nahlédnutí na třídě

 

nahoru

MŠ Šikulka © 2018