Čtyřlístek

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2017/18
ZPRÁVIČKY ZE SVĚTA
4. třída – Čtyřlístek
2017 – 2018
VE ŠKOLCE – pravidla správného soužití ve třídě, poznávání života v MŠ.

POZOR, ČERVENÁ – dopravní situace, dopravní značky, dopravní prostředky

SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK – pozorovat s dětmi změny v přírodě, chápat typické znaky ročních
období.

VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ – Advent, poznávání zimních lidových tradic.

ZIMNÍ RADOVÁNKY – hry a sporty v zimě, pečujeme o své zdraví

V POHÁDCE – učit děti rozeznat dobro a zlo formou pohádky.

JARNÍ PROBUZENÍ – prohlubovat poznatky dětí o jarní přírodě.

KDE JSEM DOMA – vést děti k uvědomění si vlastní identity, odkud pocházejí a kam patří

SVĚT KOLEM NÁS – seznamovat děti s naší planetou, exotickými zvířaty, zeměmi a lidmi v nich
žijících.

nahoru

MŠ Šikulka © 2018